اطلاعات داروی انفلوران Enflurane

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Enflurane
گروه دارویی: General Anaesthetics
بیهوش کننده های عمومی

موارد مصرف:

انفلوران بعنوان بیهوش کننده برای القاء و ادامه بیهوشی مصرف می‌شود. انفلوران همچنین با مقادیر مصرف کم به عنوان مکمل بیهوشی عمومی در طول زایمان در عمل جراحی سزارین و زایمان واژینال مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

حداقل غلظت آلوئولی(MAC) انفلوران هنگام مصرف با اکسیژن 68/1% و هنگام مصرف با نیتروزاکساید هفتاد درصد، 57/. % است . ضریب توزیع خون به گاز آن 91/1 است . تا حدود 4/2%‌ مقدرا مصرف آن در کبد متابولیزه می ‌شود. حدود 80 درصد آن به صورت تغییر نیافته از طریق ریه‌ها دفع می‌شود. اثر این دارو به سرعت شروع می‌شود.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود هیپرترمی بدخیم یا سابقه ابتلاء به آن و در افراد مستعد نباید مصرف شود.


هشدارها:

1. انفلوران با غلظت‌های بیهوش کنندده ممکن است باعث شل شدن رحم شده و همچنین پاسخ رحم به داروهای اکسی‌توسیک را کاهش دهد.
2. سطوح عمیق‌تر بیهوشی با انفلوران ، بخصوص در حضور تنفس بیش از حد ممکن است باعث ایجاد فعالیت‌های تشنجی در الکتروآنسفالوگرام شود.
3. این دارو شدیداً موجب تضعیف عملکرد قلب و دستگاه تنفس می‌شود.
4. تضعیف عضله قلب توسط این دارو ممکن است موجب افت برون ده قلبی و کاهش فشار خون شریانی گردد.
5. در افراد حساس به هوشبرهای هالوژنه ، ممکن است سمیت کبدی ایجاد نماید.
6. این دارو در موارد عیب کار کبد یا یرقان یا آسیب شدید کبدی در اثر تماس قبلی با انفلوران باید با احتیاط فراوان مصرف شود.
7. در طول مصرف دارو، بررسی وضعیت تنفسی بیمار توصیه می‌شود.


عوارض جانبی:

تداخل دارویی:

انفلوران با آمینوگلیکوزیدها، خون حاوی ترکیبات ضد انعقاد سیترات ( در صورت انتقال مقادیر زیاد خون) عوامل مهار کننده عصبی – عضلانی، کاتکل آمین‌ها (دوپامین، اپی نفرین، نوراپی نفرین) پلی‌میکسین‌ها و لوودوپا تداخل دارد . ایزونیازید‌ ممکن است باعث افزایش تولید متابولیت‌های فلوراید از انفلوران که بالقوه نفروتوکسیک هستند، شود.


نکات قابل توصیه:

  1. در صورت مصرف انفلوران برای ادامه بیهوشی ، توصیه می‌شود مقدار آن بتدریج افزایش یابد.
  2. در صورت استفاده از تنفس مکانیکی ، برای جلوگیری از خطر بروز تشنج و یا تحریک CNS از تنفس بیش از حد باید خودداری شود.
  3. انفلوران به دلیل طول اثر کوتاه خود هیچ‌گونه اثرات ضد دردی قابل توجهی بعد از جراحی ایجاد نمی‌کند. بنابراین برخلاف سایر بیهوش‌کننده‌ها ممکن است به مصرف یک داروی ضد درد بعد از پایان جراحی نیاز باشد.
  4. تا 24 ساعت پس از بیهوشی ، هنگام رانندگی یا کار با ماشین‌آلاتی که نیاز به هوشیاری دارند،‌باید احتیاط نمود.
  5. تا 24 ساعت پس از بیهوشی، از مصرف فرآورده‌های حاوی الکل یا سایر داروهای مضعف CNS باید خودداری نمود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: برای القاء بیهشوی در جراحی‌ها مقدار مصرف دارو باید برای هر بیمار جداگانه تعیین شود. به عنوان ادامه دهنده بیهوشی 3-5/0 درصد استنشاق می‌شود. به عنوان داروی همراه در اعمال جراحی زنان-زایمان 1-5/0 درصد و برای زایمان واژینال 1-25/0 درصد اسنتشاق می‌شود. حداکثر مقدرا مصرف در بزرگسالان برای القاء بیهوشی 5/4% و به عنوان ادامه دهنده بیهوشی 3% است.
کودکان: مقدار مصرف دارو در کودکان باید برای هر بیمار به طور جداگانه تعیین شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Inhalation


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):