نام علمی دارو (ژنریک): Expectorant Codeine
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants 
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این دارو به منظور تسکین سرفه و کاهش احتقان بینی ناشی از سرماخوردگی، آلرژی و یا سایرعلائم عمومی ناشی از سرماخوردگی به کار می رود.

مکانیسم اثر:
این فراورده حاوی ترکیباتی است که در جهت تقویت اثر یکدیگر به تسکین سرفه یا رفع احتقان کمک می کنند. گایافنزین با کاهش چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن، فنیل پروپانول آمین با تحریک سمپاتیک و تنگی عروق مخاط بینی و در نتیجه کاهش احتقان وادم و کدئین با اثر مستقین بر مرکز سرفه در بصل النخاع و تضعیف رفلکس سرفه، موجب روز اثرات درمانی این دارو می شوند.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
در مبتلایان به ضعف تنفسی شدید نباید مصرف شود.

هشدارها:
1. این ترکیب ممکن است علائم مسمومیت گوشی ناشی از مصرف مقادیر بالای سالیسیسلات را پنهان سازد. 
2. به دلیل وجود کدئین در این فراورده، ممکن است وابستگی ایجاد شود. 
3. این فراورده ممکن است ایجاد خواب آلودگی یا سرگیجه نماید.

عوارض جانبی:
اگر چه هر یک از اجزای دارویی این فراورده، دارای عوارض جانبی مشخص است ولی با مقادیر بکار برده شده در این ترکیب، عارضه قابل توجهی ایجاد نمی کنند.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این فراورده با سایر ترکیبات تضعیف کننده CNS موجب تشدید اثرات هر دو گروه دارویی می شود.

نکات قابل توصیه:
1. در صورت تداوم نشانه های بیماری بیش از 7 روز یا وجود تب بالا، به پزشک مراجعه شود. 
2. برای به حداقل رسانیدن تحریک معده، دارو همراه با غذا، آب یا شیر مصرف شود. 
3. قبل از هر گونه اعمال جراحی و یا درمان های اضطراری، پزشک را از مصرف دارو باید مطلع کرد. 
4. هنگام برخاستن ناگهانی از وضعیت خوابیده یا نشسته احتیاط شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : 10-5 میلی لیتر هر 6 ساعت مصرف می شود. 
کودکان : در کودکان 6-2 سال، به میزان 5/2-5/1 میلی لیتر هر 8-6 ساعت و برای کودکان 12-6 سال به میزان 5-5/2 میلی لیتر هر 8-6 ساعت تجویز می گردد.

اشکال دارویی:
Oral Solution: ( Guaifenesion 100 mg + phenylpanolamine HCl 12.5 mg + Codeine phosphate 10 mg)/5ml 
GAIFENESIN

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
شربت اکسپکتورانت کدئین دی پی 60 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت کدئین البرزدارو 60 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت کدئین-الحاوی
داروسازی الحاوی [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت کدئین-اکسیر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت کدئین-پاک دارو 60 میلی لیتر
داروسازی پاک دارو [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت کدئین-خوارزمی 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
شربت پکتورامین-سی 60 میلی لیتر
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت کدئین-عبیدی 60 میلی لیتر
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت کدئین-عماد
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EXPECTORANT CODEINE DP 60ML SYRUP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
EXPECTORANT CODEINE ALBORZDAROU 60ML SYRUP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
EXPECTORANT CODEINE-ALHAVI SYRUP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
 
EXPECTORANT CODEINE-EXIR SYRUP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
EXPECTORANT CODEINE-PAKDAROU 60ML SYRUP
داروسازی پاک دارو [ IRAN ]
 
EXPECTORANT CODEINE-KHARAZMI 60ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
PECTORAMIN-C 60ML SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
EXPECTORANT CODEINE-ABIDI 60ML SYRUP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
EXPECTORANT CODEINE-EMAD SYRUP
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]