نام علمی دارو (ژنریک): Expectorant
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants 
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
اکسپکتورانت برای کاهش غلظت و چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن از ریه ها، کاهش موکوس ریوی و تبدیل سرفه های خشک به سرفه ترشحی و خلط آور استفاده می شود.

مکانیسم اثر:
اکسپکتورانت حاوی ترکیباتی است که موجب رقیق شدن خلط و خروج آن از ریه ها می گردند. کلرفنیرامین موجود در این فراورده با اثرات ضد هیستامین، فنیل پروپانول آمین با اثر مقلد سمپاتیک ضداحتقان و گایافنزین با کاهش چسبندگی خلط و تسهیل خروج آن، در نهایت موجب تسکین سرفه های خشک و نرم شدن مخاط ریه و تخلیه خلط می گردند.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
اگرچه هر یک از اجزای این فراورده، عوارض جانبی مشخص دارد ولی با مقادیر بکاربرده شده در این فرمولاسیون عارضه قابل توجهی ایجاد نمی کنند.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با سایر ترکیبات مضعف CNS موجب تشدید اثرات هر دو گروه دارویی می شود.

نکات قابل توصیه:
1.در صورت استفاده از سایر ترکیبات مقلد سمپاتیک، احتیاط شود. 
2.این دارو ممکن است ایجاد خواب آلودگی نماید. بنابراین از انجام کارهایی که نیاز به هوشیاری دارند، پرهیز شود. 
3.قبل از هر گونه عمل جراحی و یا درمان های اضطراری، پزشک را از مصرف دارو باید مطلع کرد. 
4.در صورت تداوم نشانه های بیماری بیش از 7 روز یا وجود تب بالا، به پزشک مراجعه شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : 10-5 میلی لیتر، حداکثر 4 بار در روز مصرف شود. 
کودکان : برای کودکان 6-2 سال، 5/2-1 میلی لیتر تا 4 بار در روز تجویز می شود که در نهایت نباید بیش از 10 میلی لیتر در روز مصرف شود. در کودکان 12-6 سال، 5-5/2 میلی لیتر 4 بار در روز تا حداکثر 20 میلی لیتر در روز مصرف می شود.

اشکال دارویی:
Syrup: ( Guaifenesin 100 mg + Chlorpheniramine Maleate 2 mg + Phenylpropanolamine HCl 5 mg ) /5 ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
شربت اکسپکتورانت دی پی 60 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت البرزدارو 60 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت-الحاوی 60 میلی لیتر
داروسازی الحاوی [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت-بهسا 60 میلی لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت-پاک دارو 60 میلی لیتر
داروسازی پاک دارو [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت پورسینا 60 میلی لیتر
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
شربت کوفکس 60 میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت-خوارزمی 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
شربت رازواکسپکتورانت 60 میلی لیتر
داروسازی رازک [ ایران ]
 
شربت پکتورامین
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت زهراوی 60 میلی لیتر
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت-عماد 60 میلی لیتر
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]
 
شربت اکسپکتورانت-مینو
داروسازی مینو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
EXPECTORANT DP 60ML SYRUP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
EXPECTORANT ALBORZDAROU 60ML SYRUP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
EXPECTORANT-ALHAVI 60ML SYRUP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
 
EXPECTORANT-BEHSA 60ML SYRUP
داروسازی بهسا [ IRAN ]
 
EXPECTORANT-PAKDAROU 60ML SYRUP
داروسازی پاک دارو [ IRAN ]
 
EXPECTORANT POURSINA 60ML SYRUP
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
COUFEX 60ML SYRUP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
EXPECTORANT-KHARAZMI 60ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
RAZOEXPECTORANT 60ML SYRUP
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
PECTORAMIN SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
EXPECTORANT ZAHRAVI 60ML SYRUP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
EXPECTORANT-EMAD 60ML SYRUP
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]
 
EXPECTORANT-MINOO SYRUP
داروسازی مینو [ IRAN ]