آمپول BERIRAB P بریراب پی 150واحد/میلی لیتر 2 میلی لیتر (آمپول)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Rabies Immunoglobulins
گروه دارویی:     Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.
این فرآورده برای ایجاد ایمنی انتقالی بر علیه بیماری هاری همراه با واکسن هاری در درمان بعد از تماس مورد استفاده قرار می گیرد.

مکانیسم اثر:
این فرآورده حاوی ایمنوگلوبولین های انسانی (عمدتاًIgG)می باشدکه از پلاسمای افراد مصون شده بر علیه بیماری هاری بدست می آید و دارای پادتن های اختصاصی بر علیه ویروس های هاری می باشد.

فارماکوکینتیک:
از 24 ساعت بعد از تزریق سطوح پادتن انتقالی قابل تشخیص خواهد بود و برای 21 روز در سطح مطلوب باقی خواهد ماند.

موارد منع مصرف:
در صورت واکسیناسیون موفقیت آمیز قبل از تماس و برای بیماران مبتلا به نقص منفرد IgA نباید مصرف شود.

هشدارها:
1. برای افرد با سابقه واکنش های حساسیتی سیستمیک به علت تجویز ایمنوگلوبولین های انسانی این فرآورده بایدبا احتیاط مصرف شود. اپی نفرین باید در دسترس باشد.
2. هنگام تزریق این دارو، احتمال انتقال بیماری های ویروسی وجود دارد.

عوارض جانبی:
درد و سفتی در محل تزریق، تب، کهیر و آنژیوادم از عوارض جانبی این فرآورده می باشند.

تداخل دارویی:
به دلیل تداخل اثر با واکسن های ویروسی، تا سه ماه بعد از تزریق ایمنوگلوبولین ضد هاری، از تجویز واکسن های ویروسی امتناع شود. همچنین در صورت مصرف همزمان واکسن هاری، باید از تکرار تزریق ایمنوگلوبولین خودداری شود.

نکات قابل توصیه:
1. برای افراد مبتلا به نوعی خاص از کمبود IgA ، کمبود پلاکت ها و اختلالات انعقادی باید با احتیاط از این فرآورده استفاده کرد.
2. از راه داخل وریدی نباید تزریق شود.
3. این فرآورده باید در دمای بین 8-2درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری شود. از انجماد فرآورده جلوگیری شود و در صورت انجماد آن را باید دور ریخت.

مقدار مصرف:
هر چه سریعتربعد از تماس، ایمنوگلوبولین ضد هاری، (IU/Kg20 یا mg/ml 0/133، نیمی از مقدار مورد نیاز را باید در محل گزش پخش کرد و باقیمانده را در عضله سرینی تزریق کرد) باید تجویز شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
Injection:2&10 ml vials (150 IU/ml)

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول بریراب پی 150واحد/میلی لیتر 2 میلی لیتر    
CSL BEHRING [ آلمان ]
         اوین دارو


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
BERIRAB P Injection,150 IU/ml, 2 ml    
CSL BEHRING [ GERMANY ]
اوین دارو