سرنگ آماده تزریق TETAGAM-P تتاگام-پی 250واحد

آمپول TETAGAM-P تتاگام-پی 250 واحد

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Tetanus Immunoglobulins
گروه دارویی:     Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
توجه: پیش از مطالعه این تک نگار، مراجعه به تک نگارکلی ایمنوگلوبولین ها ضروری است.
این فرآورده برای ایجاد ایمنی انتقالی بر علیه بیماری کزاز در افراد زخمی که زخم آنها با اسپور باکتری کزاز آلوده شده باشد، استفاده می شود. همچنین برای افراد زخمی، در صورت مشخص نبودن سابقه واکسیناسیون کزاز یا گذشت بیش از 10 سال از آخرین نوبت تزریق نیز تجویز این فرآورده توصیه شده است. مصرف همزمان این فرآورده با توکسوئید کزاز بلامانع است.

مکانیسم اثر:
این فرآورده حاوی ایمنوگلوبولین های لیوفیلیزه (عمدتاًIgG) می باشد واز پلاسمای حاوی پادتن های خاص بر علیه بیماری Chlostridium Tetani بدست می آید.

فارماکوکینتیک:
پادتن کزاز دارای نیمه عمری معادل5/3 تا 5/4 هفته می باشد. از 24 ساعت بعد از تزریق سطوح پادتن انتقالی قابل تشخیص خواهد بود و برای 21 روز در سطح مطلوب باقی خواهد ماند.

موارد منع مصرف:
در صورت سابقه حساسیت ایمنوگلوبولین های انسانی و برای بیماران مبتلا به نقص منفرد IgA نباید تجویز شود.

هشدارها:
هنگام تزریق این دارو، احتمال انتقال بیماری های ویروسی وجود دارد.

عوارض جانبی:
درد و سفتی در محل تزریق،کهیر و آنژیوادم از عوارض جانبی عمده این فرآورده می باشند.

تداخل دارویی:
به دلیل تداخل اثر با واکسن های ویروسی، تا سه ماه بعد از تزریق ایمنوگلوبولین ضدکزاز، باید از تجویز واکسن های ویروسی امتناع کرد.

نکات قابل توصیه:
1. به دلیل بروز واکنش های شدید از تزریق داخل وریدی اجتناب شود. باید از راه داخل عضلانی و ترجیحاً از عضله ران یا دلتوئید تزریق گردد. به علت احتمال خطر آسیب به عصب سیاتیک نباید در عضله سرینی تزریق شود. فقط از راه داخل عضلانی استفاده شود.
2. آزمون جلدی نباید انجام شود، زیرا تزریق داخل جلدی محلول های غلیظ IgG اغلب باعث واکنشهای التهابی موضعی می شوند که ممکن است با واکنشهای آلرژیک اشتباه شوند.
3. این فرآورده باید در دمای بین 8-2 درجه سانتیگراد و دور از نور نگهداری،ولی از انجماد آن جلوگیری شود.

مقدار مصرف:
برای افراد با سن بیش از 7 سال 250 واحد و برای کودکان کمتر از 7 سال به ازای هر کیلوگرم وزن آنان 4 واحد مصرف شود. اگرچه می توان همان مقدار بزرگسالان را برای کودکان نیز مصرف نمود. در این کودکان، مصرف همزمان DTP یا DT با سرنگ متفاوت و در محلی دیگر باید تزریق شود. در صورت زخم های بزرگ و یا کثیف، برای بزرگسالانی که بیش از 10 سال از تزریق نوبت یادآوری Tdیا توکسوئید کزاز آنها می گذرد مصرف همزمان توکسوئید اجباری است. در صورت گذشت بیش از 24 ساعت از ایجاد زخم، یا آلودگی شدید زخم و یا در سوختگی ها بدون توجه به وضعیت واکسیناسیون فرد باید 500 واحد از این فرآورده را داخل عضلانی تزریق نمود.
درمان : 150 واحد به ازا هر کیلوگرم وزن فرد (در یک نوبت) همراه با روشهای درمانی دیگر باید استفاده شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir


اشکال دارویی:
Injection:250 units vials

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
سرنگ آماده تزریق تتاگام-پی 250واحد    
CSL BEHRING [ آلمان ]
         اوین دارو
آمپول تتاگام-پی 250 واحد    
ZLB BEHRING [ آلمان ]
         گسترش بازرگانی داروپخش


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
TETAGAM-P Injection 250 IU,Syringe    
CSL BEHRING [ GERMANY ]
         اوین دارو
TETAGAM-P Injection 250 IU    
ZLB BEHRING [ GERMANY ]
         گسترش بازرگانی داروپخش