ویال INTRATECT اینتراتکت 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر(5گرم)

ویال PRIVIGEN پریویژن 100میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر

ویال IV GLOBULIN S آی وی گلوبولین اس 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر

ویال NANOGAM نانوگام 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر (ویال)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Immune Globulin Intravenous
گروه دارویی:     Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
ایندارو برای درمان بیماران مبتلا به نقص سیستم ایمنی، پورپورایترومبوسیتوپنیک ایمنی، لوسمی لنفوسیتیک مزمن سلول های B، سندرم کاواساکی، جلوگیری از عفونت در کودکان مبتلا به ایدز و در پیوند مغز استخوان به منظور کاهش احتمال بروز و شدت عفونت سیستمیک و کاهش واکنش میزبان بر علیه پیوند مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این فراورده باعث ایجاد سطوح وسیعی از پادتن ها می شود.

فارماکوکینتیک:
این فرآورده بلافاصله اثر نموده و میزان تأثیر درمانی آن در لوسمی لنفوسیتیک سلول های B50%، در بیماری پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی 100-64% می باشد. میانگین عمر پادتن 25-18 روز است.

موارد منع مصرف:
برای افراد با سابقه واکنشهای حساسیتی یا واکنشهای شدید سیستمیک به علت تجویز ایمنوگلوبولین های انسانی، این فراورده نباید مصرف شود. این فرآورده برای بیماران مبتلا به نقص منفرد IgA یا نقص انعقادی یا کاهش تعداد پلاکت ها نباید تجویز شود.

هشدارها:
1. سندرم مننژیت آسپتیک بعد از تزریق IGIV مخصوصاً با مقادیر زیاد گزارش شده است. این سندرم که از چند ساعت تا 2 روز بعد از تزریق IGIV شروع می شود، دارای علائمی مثل سردرد شدید، خواب آلودگی، تب، نورترسی، حرکت دردناک چشمها، تهوع و استفراغ می باشد.
2. IGIV می تواند یک افت سریع فشار خون و علائم بالینی آنافیلاکسی را موجب شود. بروز این واکنشها به سرعت انفوزیون بستگی دارد. علائم حیاتی را باید به طور مداوم کنترل کرد و مراقب هرگونه علامت در مدت انفوزیون بود.
3. واکنشهای پیش رونده التهابی بیشتر در بیماران آگاماگلوبولینمی یا هیپوگاماگلوبولینمی شدید اتفاق می افتد که برای اولین بار تحت درمان با ایمنوگلوبولین ها قرار می گیرندیا 8 هفته از آخرین تزریق ایمنوگلوبولین دریافتی آنها می گذرد.

عوارض جانبی:
بروز عوارض جانبی به سرعت انفوزیون بستگی دارد، تهوع، استفراغ، کرامپ های شکمی، تب، لرز، ناخوشی، درد مفاصل و عضلات، افزایش ضربان قلب، جوش و قرمزی پوست، سردرد و سرگیجه از عوارض عمده IGIV می باشد.

تداخل دارویی:
به دلیل تداخل اثر با واکسن های زنده ویروسی، تا سه ماه بعد از تزریق IGIV، باید از تجویز واکسن های ویروسی امتناع شود.

نکات قابل توصیه:
1. فقط باید از راه داخل وریدی تزریق شود.
2. فرآورده باید در دمای اتاق و زیر 30 درجه سانتیگراد نگهداری شود و یا فرآورده طبق دستور سازنده آن نگهداری شود. برای آماده سازی از محلول همراه فرآورده استفاده شود. از انجماد فرآورده باید جلوگیری نمود.

مقدار مصرف:
درمان جایگزین ایمنوگلوبولین ها: مقدار مناسب IGIV به منظور تامین سطح طبیعی( IgG حداقل G/l2)تعیین می گردد. mg/kg400-100 هر سه تا چهار هفته یک بار توصیه شده است. اگر چه بعضی از بیماران ممکن است تا میزانmg/kg600 هر 3 تا 4 هفته یکبار نیاز داشته باشند. برای نوبت اول توصیه می شود که mg/kg200 با فواصل کوتاهتری تزریق شود و بعد مطابق مقدار فوق باید عمل نمود.
درمان لوسمی لنفوسیتیک سلول های B: mg/kg400 هر 4-3 هفته یکبار تزریق شود.
درمان پورپورای ترومبوسیتوپنیک ایمنی: برای شروعmg/kg2000-400 برای یک تا 7 روز متوالی تزریق می گردد. در صورت پاسخ به درمان (تعداد پلاکت cells/mm³ 50000-30000)بعد از روز دوم می توان درمان را قطع کرد. بعد از شروع درمان، چنانچه تعداد پلاکت ها به cells/mm³ 30000 برسد یا بیمار دارای علائم خونریزی باشد، درمان را با تزریق mg/kg2000-400 هر 2 هفته یکبار ادامه دهید تا تعداد پلاکت ها بالای cells/mm³ 30000( و در کودکان cells/mm³ 20000) حفظ شود.
سندرم کاواساکی: در طی 10 روز ابتدای بیماری، درمان یا به صورت یک مرتبه g/kg2 در طی 10 ساعت و یا به صورت mg/kg400 در 4 روز متوالی تزریق شود. درمان همزمان با آسپرین (mg/kg/day 100) تا روز چهاردهم بیماری و سپس mg/kg/day5-3 برای 5 هفته نیز توصیه می شود.
کودکان مبتلا به ایدز: در این بیماران تزریق mg/kg400 هر 28 روز یکبار توصیه می شود.
بیماران نیازمند پیوند مغز استخوان: 7 و 2 روز قبل از انجام عمل پیوند و سپس هر هفته یکبار تا 90 روز بعد از عمل پیوند mg/kg500 تزریق شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
Injection:1,2.5,5& 10g

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
ویال اینتراتکت 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر(5گرم)    
BIOTEST [ آلمان ]
         درمان آرا
ویال اینتراتکت 50میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر(2.5 گرم)    
BIOTEST [ آلمان ]
         درمان آرا
ویال پریویژن 100میلی گرم/میلی لیتر 50میلی لیتر    
CSL BEHRING [ سوئیس ]
         اوین دارو
ویال پریویژن 100میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر    
CSL BEHRING [ سوئیس ]
         اوین دارو
ویال پریویژن 100میلی گرم/میلی لیتر 25میلی لیتر    
CSL BEHRING [ سوئیس ]
         اوین دارو
ویال آی وی گلوبولین اس 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر    
GREEN CROSS [ کره ]
         اهران تجارت
ویال نانوگام 50میلی گرم/میلی لیتر 100میلی لیتر    
SANQUIN [ هلند ]
         فارناک گستر


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
INTRATECT Injection 50 mg/ml,100 ml(5 g)    
BIOTEST [ GERMANY ]
         درمان آرا
INTRATECT Injection 50 mg/ml,50 ml(2.5 g)    
BIOTEST [ GERMANY ]
         درمان آرا
PRIVIGEN Injection 100 mg/ml,50 ml    
CSL BEHRING [ SWITZERLAD ]
         اوین دارو
PRIVIGEN Injection 100 mg/ml,100 ml    
CSL BEHRING [ SWITZERLAD ]
         اوین دارو
PRIVIGEN Injection 100 mg/ml,25 ml    
CSL BEHRING [ SWITZERLAD ]
         اوین دارو
IV GLOBULIN S Injection 50 mg/ml, 100 ml    
GREEN CROSS [ KOREA ]
         اهران تجارت
NANOGAM Injection 50 mg/ml,100 ml    
SANQUIN [ NETHERLAND ]
         فارناک گستر