آمپول MUCOLIN موکولین
الگزیر MUCOLIN موکولین
قرص MUCOLIN موکولین
قرص MODALYTE مدالیت
الگزیر BROMHEXINE برم هگزین
الگزیر BROMHEXINE برم هگزین
الگزیر BROMHEXINE DP برم هگزین دی پی
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
دانلود نرم افزار اطلاعات داروها
نام علمی دارو (ژنریک): Bromhexine
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants 
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
برم هگزین به عنوان خلط آور و رقیق کننده ترشحات موکوسی در مواردی مانند التهاب نایژه، آسم، برونشیکتازی و التهاب سینوس ها همراه با تجمع ترشحات موکوسی غلیظ و چسبنده در مجاری تنفسی مصرف می شود.
مکانیسم اثر:
این دارو با تحریک غدد مخاطی نایژه و تغییر ترکیبات گلیکوپروتئینی موجود در ترشحات، موجب کاهش چسبندگی و رقیق شدن ترشحات و خروج آنها می گردد.
فارماکوکینتیک:
این دارو به خوبی از دستگاه گوارش جذب و پس از یک ساعت، به حداکثر غلظت پلاسمایی می رسد. دارو پس از متابولیزه شدن، عمدتاً از راه ادرار و به مقدار اندک از طریق مدفوع دفع می گردد.
موارد منع مصرف:
هشدارها:
در مبتلایان به زخم های گوارشی، با احتیاط مصرف شود.
 عوارض جانبی:
اختلالات گوارشی از عوارض جانبی دارو هستند.
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1.برای جلوگیری از عوارض گوارشی، دارو پس از غذا مصرف شده و سپس مصرف شود. 
2.بهتر است الگزیر دارو، ابتدا با آب رقیق و سپس مصرف شود. 
3.مصرف شکل تزریقی دارو در کودکان کمتر از 12 سال توصیه نمی شود.
مقدار مصرف:
خوراکی: 
بزرگسالان : مقدار 20-10 میلی لیتر الگریز یا 2-1 قرص، 4-3 بار در روز، مصرف می شود. 
کودکان : در کودکان کمتر از 5 سال، 4 میلی گرم قرص یا 5 میلی لیتر الگزیر، 2 بار در روز و در کودکان 10-5 سال، همین مقدار 4 بار در روز مصرف می شود. 
تزریقی: 
بزرگسالان و کودکان بیش از 12 سال: روزانه به مقدار 24-8 میلی گرم به صورت تزریق آهسته داخل وریدی و یا تزریق عمیق داخل عضلانی مصرف می شود. همچنین می توان مقدار 20-4 میلی گرم دارو را به 500-250 میلی لیتر محلول دکستروز 5 درصد اضافه کرد یا مقدار 40-4 میلی گرم آنرا به 500-250 میلی لیتر محلول 9/0 درصد کلرور سدیم افزوده و آن را انفوزیون آهسته نمود.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Elixir: 4 mg/5ml 
Injection; 4 mg/2ml 
Tablet:8mg
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
الگزیر برم هگزین دی پی 4 میلی گرم/5 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
آمپول موکولین 4 میلی گرم/2 میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
الگزیر موکولین 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص موکولین 8 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
الگزیر برم هگزین خوارزمی 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
قرص مدالیت
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
الگزیر برم هگزین مینا 4 میلی گرم/5 میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی مینا [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
BROMHEXINE DP 4MG/5ML 60ML ELIXIR
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
MUCOLIN 4MG/2ML AMP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
MUCOLIN 4MG/5ML 60ML ELIXIR
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
MUCOLIN 8MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
BROMHEXINE KHARAZMI 4MG/5ML 60ML ELIXIR
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
MODALYTE TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
BROMHEXINE MINA 4MG/5ML 60ML ELIXIR
داروسازی مینا [ IRAN ]