اطلاعات داروی بروم فنیرامین مالئات Brompheniramine Maleate

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: آنتی هیستامین ها

موارد مصرف:
این دارو یک مشتق آلکیلامین و یک آنتی هیستامین آرام بخش با فعالیت های آنتی موسکارینی و آرام بخشی متوسط است که در علائم درمانی رینیت آلرژیک و ورم ملتحمه کاربرد دارد.

فارماکوکینتیک:
متعاقب تجویز خوراکی این دارو به خوبی از مسیر گوارشی جذب می گردد. اوج غلظت پلاسمایی آن طی 5 ساعت حاصل می شود. نیمه عمر حذف آن حدود 25 ساعت گزارش شده است. داروی تغییر نکرده و متابولیت هایش عمدتاً از طریق ادرار دفع می شوند.

عوارض جانبی:
همانند آنتی هیستامین های آرام بخش.

تداخلات دارویی:
همانند آنتی هیستامین های آرام بخش.

اشکال داروئی: -