اطلاعات داروی بلادونا پی بی Belladonna pb

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: آنتی موسکارینیک ها

موارد مصرف:
این دارو به صورت کمکی درمان درمان زخم معده، سندرم روده تحریک پذیر و درمان کمکی در آنتروکولیت باکتریایی به کار می رود.

مکانیسم اثر:
آتروپین، هیوسیامین و هیوسین ( آلکالوئیدهای بلادونا ) دارای اثر ضد موسکارینی هستند و فنوباربیتال اثر تسکینی بر روی CNS دارد.

فارماکوکینتیک:
متابولیسم دارو کبدی است. دفع دارو عمدتاً از راه کبد صورت می گیرد. طول مدت اثر دارو حدود 6-4 ساعت می باشد.

منع مصرف:
این دارو در صورت وجود گلوکوم با زاویه بسته نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
یبوست، کاهش تعریق، سرگیجه، خواب آلودگی، خشکی دهان، بینی، گلو و یا پوست از عوارض شایع دارو می باشند.

تداخلات دارویی:
مصرف همزمان این دارو با بیهوش کننده عمومی، داروهای پایین آورنده فشار خون و مضعف CNS اثر تضعیفی آنها را افزایش می دهد. این دارو همچنین با جذب گریزوفولوین و کینیدین و کتوکونازول تداخل دارد.این دارو اثر آنتی موسکارینی داروهای ضدهیستامینی، دیسوپیرامید، هالوپریدول، فنوتیازین ها و تیوگزانتین ها را افزایش می دهد همچنین با گلیکوزیدهای دیژیتال، گوانتیدین، متوکلوپرامید و ضد دردهای مخدر شبه تریاک و داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای تداخل دارد.

هشدار ها:

  1. احتمال بروز هیجان، اضطراب، خواب آلودگی یا اغتشاش شعور بویژه در سالمندان وجود دارد.
  2. احتمال بروز خشکی دهان و احتباس ادرار وجود دارد.
  3. در هیپرتروفی پروستات یا احتباس ادرار گلوکوم با احتیاط مصرف شود.

توصیه های دارویی:

  1. دارو نیم تا یک ساعت قبل از غذا میل شود.
  2. بلافاصله یک ساعت از داروهای ضداسید و ضد اسهال مصرف گردد.
  3. احتمال بالا رفتن دمای بدن در فعالیت های شدید بدنی پس از مصرف این دارو وجود دارد.
  4. احتمال بروزخشکی دهان، بینی و گلو وجود دارد.
  5. احتمال بروز تاری دید یا خواب آلودگی بامصرف این دارو وجود دارد.

اشکال داروئی:

الگزیر بلادونا پی بی-اس اچ دی
الگزیر بلادونا پی بی-الحاوی 60 میلی لیتر
قرص بلادونا پی بی سبحان
قرص بلادونا پی بی الحاوی

BELLADONNA PB-SHD ELIXIR
BELLADONNA PB-ALHAVI 60ML ELIXIR
BELLADONNA PB SOBHAN TAB
BELLADONNA PB ALHAVI TAB