اطلاعات داروی ترامادول Tramadol (ترامالTRAMAL، ترادولان TRADOLAN، مابرون MABRON، ترالژیدولTRALGIDOL) (قرص،کپسول،آمپول)
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
نام علمی دارو: Tramadol Hydrochloride
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics 
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این دارو برای دردهای متوسط و نسبتا شدید ( معمولاً بعد از اعمال جراحی و ارتوپدی و زنان مخصوصاً سزارین) به کار می‌رود.
مکانیسم اثر:
این دارو یک ضددرد با اثر مرکزی است ولی از نظر شیمیایی مشابه با ترکیبات تریاک نیست. مکانیسم اثر آن به طور کامل مشخص نمی‌باشد، اما احتمالا با اتصال به گیرنده‌های میکرو و مهار برداشت مجدد نوراپی‌نفرین و سروتونین اثر خود را اعمال می‌کند. اثر ضد دردی ترامادول یک دهم اثر مرفین می‌باشد.
فارماکوکینتیک:
جذب دارو سریع و تقریباً کامل است. ولی فراهمی زیستی آن 75% می‌باشد. به طور عمده از طریق کبد متابولیزه و به وسیله کلیه( 30% تغییر نیافته و 60% به صورت متابولیت) دفع می‌شود.
موارد منع مصرف:
در صورت مسمومیت حاد با الکل و سایر مضعف‌های CNS ، احتمال سوء استفاده داروئی الکلسیم، اختلالات کبدی و کلیوی ، احتمال خطر دپرسیون تنفسی، حملات عصبی و حساسیت به اپیوئید‌ها یا حساسیت به ترامادول نباید از این دارو استفاده کرد.
هشدارها:
1. در صورت شرایط حاد شکمی، افزایش فشار داخل جمجمه‌ای ، ضربه مغزی این دارو باید با احتیاط کامل به کار برد. 
2. احتمال تحمل و وابستگی و سوء‌استفاده این دارو وجود دارد . با قطع ناگهانی مصرف،‌احتمال بروز عوارض سندرم قطع وجود دارد، لذا باید مصرف دارو به تدریج قطع شود.
عوارض جانبی:
درد معده، یا شکم، بی‌اشتهایی، ضعف، تحریک سیستم عصبی مرکزی، یبوست، خشکی دهان ، سوء هاضمه، سردرد، تهوع ، خارش ، بثورات پوستی، تعریق ، استفراغ از عوارض جانبی شایع دارو هستند.
تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با الکل، هوشبر، مضعف‌های CNS موجب تضعیف شدید CNS می‌شود. کاربامازین باعث افزایش متابولیسم ترامادول می‌شوند. مصرف این دارو همراه با مهارکننده‌های مونوآمینواکسیداز موجب کاهش آستانه حمله عصبی می‌شود.
نکات قابل توصیه:
در صورت بروز سرگیجه و تاری دید ، باید هنگام برخاستن احتیاط کرد.
مقدار مصرف:
خوراکی و تزریقی: 
بزرگسالان: 100-50 میلی گرم هر 6 ساعت یک بار خورامی مصرف می‌شود. در بیماران مبتلا به نارسایی 100-50 میلی گرم هر 12 ساعت یکبار مصرف شود. حداکثر مقدار مجاز mg/day400 (یاmg/day200 برای بیماران با کلیرانس کراتینین کمتر از ml/min30) می‌باشد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Tablet: 50 mg 
Tablet: 100mg 
Capsule:50mg 
Injection:50mg/ml(2ml)
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آهسته رهش ترامال 100 میلی گرم
GRUNENTHAL [ آلمان ]
  ان بی اس کیش
آمپول ترامال 50 میلی گرم/میلی لیتر
GRUNENTHAL [ آلمان ]
  ان بی اس کیش
قرص ترادولان 50 میلی گرم
LANNACHER HEILITTEL [ اتریش ]
  شفایاب گستر
کپسول مابرون 50میلی گرم
MEDOCHEMIE [ قبرس ]
  ساز دارو جوان
قرص آهسته رهش ترامادول دی پی 100 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
آمپول ترامادول دی پی 50 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
کپسول ترامادول دی پی 50 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص تراماول-آریا 50 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
 
قرص ترامادول-آریا 100 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
 
آمپول ترامادول ابوریحان 50 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
آمپول ترالژیدول 50 میلی گرم
داروسازی اسوه [ ایران ]
 
آمپول ترامادول البرز دارو 50 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
قرص آلفا-ترامادول 50 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
قرص ترامادول البرز دارو 100 میلی گرم
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
قرص ترامادول الحاوی 100 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]
 
قرص ترامادول-الحاوی 50 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]
 
کپسول ترامادول-الحاوی 50 میلی گرم
داروسازی الحاوی [ ایران ]
 
قرص آلاپین 50 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص آلاپین 100 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]
 
آمپول ترامادول-اکسیر 50 میلی گرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
قرص ایرامادول 50 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
 
کپسول ایرا-ترامادول 50 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
 
قرص ایرامادول 100 میلی گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]
 
قرص بایومادول 100 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
قرص بایومادول 50 میلی گرم
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
 
کپسول ترامادول پارس دارو 50 میلی گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]
 
قرص تدامول 50 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص آهسته رهش تدامول 100 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص تدامول 100 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص ترامادول تهران شیمی 100 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
آمپول ترامادول تهران شیمی 50 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
قرص ترامادول تهران شیمی 50 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
 
آمپول ترامادول-تی دی 50 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص رالژین 50 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
کپسول ترالژین 50 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
کپسول رازوترامادول 50 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص آهسته رهش ترامادول راموفارمین 100 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص ترامارام 50 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص ترامادول راموفارمین 100 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص ترامادول روزدارو 100 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص روز-ترامادول 50 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
کپسول روز-ترامادول 50 میلی گرم
داروسازی روز دارو [ ایران ]
 
قرص ترامادول سامی ساز 50 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
 
قرص ترامادول سامی ساز 100 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]
 
قرص ترامادول-سبحان 50 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]
 
کپسول ترامادول-سها 50 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
 
قرص ترامادول-اس اچ دی 50 میلی گرم
داروسازی شهر دارو [ ایران ]
 
قرص ترامادول فاخر 100 میلی گرم
داروسازی فاخر [ ایران ]
 
قرص ترامادول-فارما 100 میلی گرم
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]
 
قرص ترامد 100 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
کپسول ترامد 50 میلی گرم
داروسازی مداوا [ ایران ]
 
آمپول ترامادیک 50 میلی گرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
آمپول ترامادول کیمیدارو 50 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
قرص آهسته رهش ترامادول کیمیدارو 100 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
کپسول ترامادول کیمیدارو 50 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
TRAMAL Tablet 100 mg,Extended Release
GRUNENTHAL [ GERMANY ]
  ان بی اس کیش
TRAMAL Injection 50 mg/ml,1 ml
GRUNENTHAL [ GERMANY ]
  ان بی اس کیش
TRADOLAN Tablet 50 mg
LANNACHER HEILITTEL [ AUSTRIA ]
  شفایاب گستر
MABRON Capsule 50 mg
MEDOCHEMIE [ CYPRUS ]
  ساز دارو جوان
TRAMADOL DP 100MG SR TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
TRAMADOL DP 50MG/1ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
TRAMADOL DP 50MG CAP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
TRAMADOL-ARYA 50MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
 
TRAMADOL-ARYA 100MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
 
TRAMADOL ABURAIHAN 50MG AMP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
TRALGIDOL 50MG/1ML AMP
داروسازی اسوه [ IRAN ]
 
TRAMADOL ALBORZDAROU 50MG/1ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
ALPHA-TRAMADOL 50MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
TRAMADOL ALBORZDAROU 100MG TAB
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
TRAMADOL ALHAVI 100MG TAB
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
 
TRAMADOL-ALHAVI 50MG TAB
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
 
TRAMADOL-ALHAVI 50MG CAP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
 
ALLAPAIN 50MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
ALLAPAIN 100MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]
 
TRAMADOL-EXIR 50MG/1ML AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
IRAMADOL 50MG TAB
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
 
IRA-TRAMADOL 50MG CAP
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
 
IRAMADOL 100MG TAB
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]
 
BIOMADOL 100MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
BIOMADOL 50MG TAB
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]
 
TRAMADOL PARS DAROU 50MG CAP
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]
 
TEDAMOL 50MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
TEDAMOL 100MG SR TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
TEDAMOL 100MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
TRAMADOL TEHRANCHEMIE 100MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
TRAMADOL TEHRANCHEMI 50MG/1ML AMP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
TRAMADOL TEHRANCHEMIE 50MG TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
 
TRAMADOL-TD 50MG/1ML AMP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
TRALGIN 50MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
TRALGIN 50MG CAP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
RAZOTRAMADOL 50MG CAP
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
TRAMADOL RAMOPHARMIN 100MG SR TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
TRAMARAM 50MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
TRAMADOL RAMOPHARMIN 100MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
TRAMADOL RUZDAROU 100MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
RUZ-TRAMADOL 50MG TAB
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
RUZ-TRAMADOL 50MG CAP
داروسازی روز دارو [ IRAN ]
 
TRAMADOL SAMISAZ 50MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
 
TRAMADOL SAMISAZ 100MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]
 
TRAMADOL-SOBHAN 50MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]
 
TRAMADOL-SOHA 50MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]
 
TRAMADOL-SHD 50MG TAB
داروسازی شهر دارو [ IRAN ]
 
TRAMADOL FAKHER 100MG TAB
داروسازی فاخر [ IRAN ]
 
TRAMADOL-PHARMA 100MG TAB
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]
 
TRAMOD 100MG TAB
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
TRAMOD 50MG CAP
داروسازی مداوا [ IRAN ]
 
TRAMADIC 50MG/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
TRAMADOL CHIMIDAROU 50MG/ML AMP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
TRAMADOL CHEMIE DAROU 100MG SR TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
 
TRAMADOL CHIMIDAROU 50MG CAP
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]
اطلاعات داروها،اطلاعات دارویی و مشخصات داروها،جستجوی دارو،دارویاب،داروهای مسکن ضد التهاب و ضد تب،عوارض دارو،مرکز اطلاعات دارویی ایران،معرفی دارو،پایگاه اطلاعات دارویی