کرم واژینال تری سولفا TREE SULFA
کرم واژینال تریپل سولفا TRIPLE SULFA
قرص واژینال تریپل سولفا TRIPLE SULFA

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Triple Sulfa
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی ایران ناژو داروسازی بهوزان داروسازی تهران شیمی داروسازی عماد درمان پارس
داروسازی بهسا داروسازی پارس دارو داروسازی سینا دارو داروسازی کیش مدیفارم

موارد مصرف:

تریپل سولفا به عنوان ضد عفونی کننده در دستگاه تناسلی زنان مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

سولفانومیدها داروهای ضدعفونی کننده باکتریواستاتیک با طیف اثر گسترده هستند که به طور رقابتی آنزیم دی هیدروپتروات سنتتاز باکتریائی را مهار می کنند. این عمل باعث مهار ساخت اسید فولیک می شود.


فارماکوکینتیک:

سولوفونامیدهای موجود در فرآورده از طریق مخاط دستگاه واژینال جذب می شوند.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

در صورت وجود کمبود G6PD، عیب کار کبد، عیب کار کلیه وپورفیری این دارو باید با احتیاط مصرف شود.


عوارض جانبی:

واکنش های حساسیتی به دارو(خارش، قرمزی پوست، التهاب یا تحریکی که قبل از درمان وجود نداشته است) با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

  1. دوره درمان باید کامل شود، حتی اگر ادامه درمان با زمان قاعدگی همراه باشد.
  2. رعایت نکات بهداشتی مانند استفاده از لباس زیر تازه شسته شده، استفاده از لباس زیر نخی به جای پلاستیکی و استفاده مرتب از حمام و دوش های واژینال بهداشتی برای درمان کامل ضروری است.


مقدار مصرف:

مقدار یک اپلیکاتور( تقریباً 5-4 ) از کرم واژینال دو بار در روز استعمال می شود. مقدار مصرف را می توان به نصف تا یک چهارم اپلیکاتور دو بار در روز کاهش داد. در مورد قرص واژینال یک قرص دو بار در روز به هنگام خواب و بیدار شدن به مدت 10 روز مصرف می شود که مقدار مصرف را در صورت نیاز می توان تکرار کرد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Vaginal Tablet: sulfathiazole 172.5 mg + Sulfacetamide 143.75 mg + Sulfabenzamide 184 mg
Vaginal Cream: Sulfathiazole 3.4% + Sulfacetamide 2.86% + Sulfabenzamide 3.7%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کرم واژینال تریپل سولفا-ناژو 78 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]

کرم واژینال تریپل سولفا-بهسا
داروسازی بهسا [ ایران ]

کرم واژینال تریپل سولفا-بهوزان 78 گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]

قرص واژینال تریپل سولفا پارس دارو
داروسازی پارس دارو [ ایران ]

کرم واژینال تریپل سولفا پارس دارو 78 گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]

کرم واژینال تریپل سولفا تهران شیمی 78 گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

کرم واژینال تری سولفا 78 گرم
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

کرم واژینال تریپل سولفا-عماد 78 گرم
داروسازی عماد درمان پارس [ ایران ]

کرم واژینال تریپل سولفا-مدیفارم 78 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
TRIPLE SULFA-NAJO 78G VAG CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]

TRIPLE SULFA-BEHSA VAG CREAM
داروسازی بهسا [ IRAN ]

TRIPLE SULFA-BEHVAZAN 78G VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

TRIPLE SULFA PARSDAROU VAG TAB
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]

TRIPLE SULFA PARSDAROU 78G VAG CREAM
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]

TRIPLE SULFA TEHRANCHIMI 78G VAG CREAM
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

TREE SULFA 78G VAG CREAM
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

TRIPLE SULFA-EMAD 78G VAG CREAM
داروسازی عماد درمان پارس [ IRAN ]

TRIPLE SULFA-MEDIPHARM 78G VAG CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]