داپسون Dapsone

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dapsone
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

این دارو در درمان جذام و درماتیت تبخالی مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

داپسون یک داروی باکتریواستاتیک است و احتمالاً در ساخت فولات تداخل می کند.


فارماکوکینتیک:

جذب این دارو از راه خوراکی آهسته است و به محیط اسیدی نیاز دارد . پس از جذب در تمام بافت ها و به ویژه کبد ، عضلات، کلیه ها و پوست یافت می شود . غلظت سرمی دارو 8-2 ساعت بعد از مصرف به اوج خود می رسد. متابولیسم دارو کبدی است. نیمه عمر داپسون 50- 10 ساعت می باشد . دفع این دارو عمدتاً کلیوی است . بخشی از طریق صفرا دفع و وارد چرخ روده ای- کبدی می شود .


موارد منع مصرف:

در صورت ابتلای بیمار به پورفیری این دارو نباید مصرف شود.


هشدارها:

در موارد وجود بیماری قلبی یا ریوی، کمبود G6PD یا کم خونی با احتیاط فراوان مصرف شود.


عوارض جانبی:

عوارض جانبی این دارو وابسته به مقدار مصرف می باشند و با مقادیری که برای درمان جذام مصرف می شود، به ندرت بروز می نمایند. این عوارض عبارتند از همولیز، متهموگلوبینمی، نوروپاتی، درماتیت الرژیک، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، سردرد، بی خوابی، کم خونی، هپاتیت، آگرانولوسیتوز، سندرم داپسون ( بثورات جلدی همراه با تب و ائوزینوفیلی ) که در صورت بروز آن باید بلافاصله مصرف دارو را قطع کرد.


تداخل دارویی:

ریفامپین غلظت پلاسمایی داپسون را کاهش می دهد.


نکات قابل توصیه:

  1. از آنجا که احتمل بروز مقاومت میکروبی به داپسون وجود دارد، مصرف همزمان این دارو با ریفامپین توصیه می شود .
  2. در صورت بروز واکنش های درماتیت مصرف دارو را باید قطع کرد .
  3. دوره درمان که ممکن است 6 ماه تا 3 سال یا بیشتر طول بکشد، باید کامل شود.

مقدار مصرف:

  • بزرگسالان : در درمان جذام، همراه با یک یا چند داروی ضد جذام 50-100mg/day یک بار در روز یا mg/kg/day1/4 و در درمان درماتیت تبخالی شکل ابتدا 50mg/day مصرف می شود. اگر علایم درماتیت به طور کامل کنترل نشود، ممکن است مقدار مصرف تا 300mg /day افزایش یابد .
  • کودکان : در درمان جذام ، همراه با یک یا چند داروی ضد جذام مقدار1/4 mg /kg یک بار در روز و در درمان درماتیت تبخالی شکل، ابتدا 2mg/kg/dayمصرف می شود که اگر علایم درماتیت به طور کامل کنترل نشود، مقدار مصرف ممکن است افزایش یابد .

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Tablet : 50mg
Double Scored Tablet : 100 mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):