قرص DUPHASTON دوفاستون 10 میلی گرم
قرص DUFAGEST دوفاژست 10 میلی گرم

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

نام علمی دارو:     Dydrogesterone
گروه دارویی:     Sex Hormones

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
دیروژسترون برای درمان آندومتریوز، سقط عادتی، خونریزی غیرفونکسیونل رحم، قاعدگی دردناک، فقدان قاعدگی، سندرم پیش از قاعدگی و به منظور جانشین درمانی هورمونی مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
پس از پیوند به گیرنده های سیتوپلاسمی و ایجاد کمپلکس استروئید –گیرنده، نسخه برداری آغاز شده و ساخت پروتئین ها افزایش می یابد. این پروتئین ها مسئول آثار فارماکولوژیک دارو می باشند. این دارو نیز مانند سایر پروژستین ها مانع رهایش گنادوتروپین ها از هیپوفیز و در نتیجه مانع بلوغ فولیکولی و تضعیف تخمک گذاری می گردد.

فارماکوکینتیک:
دیدروژسترون از دستگاه گوارش به خوبی جذب می شود و متابولیسم آن کبدی بوده و از راه کلیه ها دفع می شود.

موارد منع مصرف:
در کارسینوم پستان یا اعضای تناسلی، بیماری کبدی، سقط فراموش شده و اختلالات ترومبوتیک نباید مصرف شود.

هشدارها:
در حین مصرف دارو ممکن است خونریزی های قاعدگی نامنظم دیده شود که در آن صورت بهتر است میزان مصرف را افزایش داد.

عوارض جانبی:
ترومبوفلبیت، آمبولی ریوی، ترومبوز شبکیه، لکه بینی، خونریزی های نابجا، تغییر اشتها و ورم قوزک پا از عوارض جانبی دارو هستند.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان دیروژسترون و بروموکریپتین موجب ترشح بیش از حد و خود به خودی جریان شیر می گردد. داروهای القا کننده فعالیت آنزیم های کبدی مثل کاربامازپین، فنی توئین و ریفامپین موجب کاهش کارآیی دارو می شوند.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
در آندومتریوز 10 میلی گرم 3-2 بار در روز طی روزهای 25-5 دوره قاعدگی و یا به طور مداوم مصرف می شود. در سقط عادتی 10 میلی گرم دو بار در روز از روزهای 25-11 دوره تا وقوع آبستنی و سپس به طور مداوم تا هفته 20 حاملگی مصرف و سپس به تدریج میزان مصرف کاهش داده می شود. برای توقف خونریزی غیرفونکسیونال رحم، 10 میلی گرم دو بار در روز( به همراه یک استروژن) و به مدت 7-5 روز تا زمان قطع خونریزی مصرف می شود. برای جلوگیری از خونریزی، 10 میلی گرم دو بار در روز ( همراه یک استروژن ) در روزهای 25-11 دوره مصرف می شود. در قاعدگی دردناک، مقدار مصرف آن 10 میلی گرم دو بار در روز از روزهای 25-11 دوره به شرط تجویز همزمان استروژن از روز 25-1 دوره، مصرف می شود. در سندرم پیش از قاعدگی، mg/day10 از روز 26-12 دوره مصرف می شود که در صورت نیاز می توان مقدار مصرف دارو را افزایش داد.
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Tablet: 5mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص دوفاستون 10 میلی گرم    
ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS [ هلند ]
         بهستان دارو
قرص دوفاژست 10 میلی گرم    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
DUPHASTON Tablet 10 mg    
ABBOTT HEALTHCARE PRODUCTS [ NETHERLAND ]
         بهستان دارو
DUFAGEST 10MG TAB    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]