قرص YASNAL یاسنال 5 و 10 میلی گرم

قرص ARICEPT آریسپت 5 و 10 میلی گرم 

قرص REMODON رمودون 10 میلی گرم 

قرص ALZAKIM آلزاکیم 5 میلی گرم

قرص DONEPT دونپت 5 و 10 میلی گرم 
قرص DONEPEZIL دونپزیل 5 و 10 میلی گرم 
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Donepezil Hydrochloride
گروه دارویی: Parasympathomimetics
پاراسمپاتومیمتیک ها
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

مهارکننده برگشت پذیر و انتخابی استیل کولین استراز.
a) درمان علامتی دمانس خفیف تا متوسط در بیماری آلزایمر
b ) درمان دمانس واسکولار


مکانیسم اثر:

در مراحل ابتدایی بیماری آلزایمر تغییرات پاتولوژیک در سیستم عصبی نشی از کمبود استیل کولین است. این دارو فعالیت آنزیم استیل کولین استراز در CNS را مهار کرده ودر نتیجه غلظت بالاتری از استیل کئلین را در CNS خواهیم داشت.


فارماکوکینتیک:

دونپزیل پیرو تجویز خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. نیمه عمر دارو حدود 70 ساعت است و به میزان 96% به پروتئین های پلاسما متصل می شود. متابولیزاسیون دارو توسط سیستم آنزیمی سیتوکروم P450 کبدی (به ویژه CYP3A4و CYP2D6) صورت می گیرد. دارو در کبد متابولیزه شده و عمدتا لز طریق ادرار دفع می گردد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

عصبی شدن، بی قراری، اتاکسی، دپرسیون، سر گیجه، خستگی، بی خوابی، تحریک پذیری، تشنج، ترمور، تاری دید، کاتاراکت، بی اشتهایی، تهوع، استفراغ، تکرر ادرار، فیبریلاسیون دهلیزی، درد قفسه سینه، کاهش وزن، برونشیت، کهیر، افزایش لیبیدو


تداخل دارویی:

a) مصرف همزمان این دارو با NSAIDs سبب افزایش ترشح اسید معده می شود.
b) کاربامازپین، دگزامتازون، فنوباربیتال، فنی توئین، ریفامپین سبب تشدید دفع دونپزیل می شوند.
c) مصرف همزمان این دارو با سوکسینیل کولین و بتانکول سبب تشدید اثرات دارو می گردد.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص یاسنال 10 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
اکتوور
قرص یاسنال 5 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
اکتوور
قرص آریسپت 10 میلی گرم
PFIZER [ فرانسه ]
بهستان دارو
قرص آریسپت 5 میلی گرم
PFIZER [ فرانسه ]
بهستان دارو
قرص رمودون 10 میلی گرم
داروسازی ابوریحان [ ایران ]

قرص دونپزیل جالینوس 5 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]

قرص دونپزیل جالینوس 10 میلی گرم
داروسازی جالینوس [ ایران ]

قرص آلزاکیم 5 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]

قرص دونپت 5 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]

قرص دونپت 10 میلی گرم
داروسازی سامی ساز [ ایران ]

قرص دونپزیل سوب 10 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

قرص دانپزیل سب 5 میلی گرم
داروسازی سبحان دارو [ ایران ]

قرص دونپزیل-سها چهارباغ 5 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]

قرص دونپزیل-سها چهارباغ 10 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]

قرص دونپزیل لقمان 10 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

قرص دونپزیل لقمان 5 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
YASNAL Tablet 10 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
اکتوور
YASNAL Tablet 5 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
اکتوور
ARICEPT ‏‏Tablet 10 mg
PFIZER [ FRANCE ]
بهستان دارو
ARICEPT ‏‏Tablet 5 mg
PFIZER [ FRANCE ]
بهستان دارو
REMODON 10MG TAB
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]

DONEPEZIL JALINOUS 5MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]

DONEPEZIL JALINOUS 10MG TAB
داروسازی جالینوس [ IRAN ]

ALZAKIM 5MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]

DONEPT 5MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]

DONEPT 10MG TAB
داروسازی سامی ساز [ IRAN ]

DONEPEZIL SOB 10MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]

DONEPEZIL SOB 5MG TAB
داروسازی سبحان دارو [ IRAN ]

DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 5MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]

DONEPEZIL-SOHA CHARBAGH 10MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]

DONEPEZIL LOGHMAN 10MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]

DONEPEZIL LOGHMAN 5MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]