ویال DEXTROSE دکستروز 50% قاضی 50 میلی لیتر بطری

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dextrose INF
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی شهید قاضی

موارد مصرف:

محلولهای 5 و 10 درصد دکستروز از طریق انفوزیون وریدی محیطی برای تأمین کالری در مواردی که درمان جانشینی مایع و کالری لازم است، مصرف می شوند. محلولهای 20 درصد دکستروز در مواردی که تأمین کالری کافی در حداقل حجم آب ضروری باشد، مصرف می شود. محلول های 50 درصد دکستروز در درمان کمی قند خون ناشی از مصرف مقدار زیاد انسولین مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

محلول های تزریقی دکستروز بعنوان منبع کالری و مایعات مصرف می شوند(هر گرم گلوکز مونوهیدارت، 4/3 کالری انرژی آزاد می کند). دکستروز تزریقی ممکن است دیورز ایجاد کند. این ماده به راحتی متابولیزه می شود و ممکن است از دست رفتن پروتئین و نیتروژن را کاهش داده و تشکیل گلیکوژن را تسریع نماید.


فارماکوکینتیک:

گلوکز تزریقی به راحتی متابولیزه می شود و در اثر اکسیداسیون به آب و دی اکسید کربن تبدیل می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. محلولهای دکستروز در صورت وجود دیابت بدون علائم بالینی یا آشکار یا عدم تحمل کربوهیدراتها و همچنین در نوزادان مادران مبتلا به دیابت ، باید با احتیاط مصرف شوند.
  2. محلولهای هیپرتونیک دکستروز ممکن است در صورت مصرف از راه انفوزیون وریدی محیطی، موجب بروز ترومبوز شوند. بنابراین، این محلولها باید از طریق کاتر به آهستگی در وریدهای مرکزی تزریق شود.


عوارض جانبی:

واکنش های تب زا، عفونت در محل تزریق، نکروز بافتی، ترومبوز وریدی با فلبیت، اغتشاش شعور یا عدم هوشیاری و تحریک ورید با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

1. وضعیت بیمار از نظر تعادل مایع و غلظت الکترولیت ها و تعادل اسید و باز باید پیگیری شود.
2. محلول دکستروز را باید طوری تزریق نمود که دارو به بافت های اطراف رگ نشت نکند.
3. محلول های غلیظ دکستروز را نباید بصورت عضلانی یا زیرجلدی تزریق نمود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان: بمقدار25-10 گرم از محلول 20 درصد در هر نوبت تزریق می شود. حداکثر سرعتی که می توان دکستروز را انفوزیون نمود، بدون آنکه قند در ادرار دیده شود، kg/hr/g/0/5 است.
کودکان: در کودکان به منظور کنترل علائم حاد کمی قند خون، mg/kg500-250 از محلول 20 درصد تزریق می شود.

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال دکستروز 50% قاضی 50 میلی لیتر بطری
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DEXTROSE 50% GHAZI 50ML P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]