نام علمی دارو (ژنریک): Dextromethorphan
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants 
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
دکسترومتورفان برای درمان علامتی سرفه های بدون خلط ناشی از گلودرد ساده و سرماخوردگی یا محرک های استنشاق شده بکار می رود.

 مکانیسم اثر:
دکسترومتورفان با اثر مستقیم بر مرکز سرفه در بصل النخاع، بازتاب سرفه را تضعیف می کند.

فارماکوکینتیک:
متابولیسم دارو کبدی بوده و بسرعت و بمیزان وسیعی به متابولیت فعال دکستروفان تبدیل می شود. اثر دارو طی 30 دقیقه شروع و برای 6 ساعت باقی می ماند. دکسترومتورفان عمدتاً از کلیه ها و به صورت تغییر نیافته یا متابولیت دفع می شود.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
در صورت وجود آسم، عیب کار کبد و یا سرفه خلط آور باید با احتیاط مصرف شود.

عوارض جانبی:
سایکوز سمی(فعالیت مفرط ، توهمات بینایی و شنوایی) پس از مصرف 30 میلی گرم یا بیشتر از دارو گزارش شده است. با مصرف مقادیر خیلی زیاد دارو ضعف تنفسی گزارش شده است.

تداخل دارویی:
در صورت مصرف همزمان با فراورده های حاوی الکل، داروهای کاهنده فشار خون با اثر مضعف CNS مانند کلونیدین و متیل دوپا، داروهای مضعف CNS بویژه بیهوش کننده ها، باربیتوراتها، داروهای مخدر شبه تریاک یا ضد افسردگی های سه حلقه ای، ممکن است اثرات مضعف CNS این داروها یا دکسترومتورفان تشدید شود. مصرف همزمان مهار کننده های مونوآمین اکسیداز (MAO) از جمله فورازولیدون و پروکاربازین، ممکن است باعث بروز بحران آدرنرژیک، کلاپس، اغماء، سرگیجه، تهییج، افزایش فشار خون، افزایش دمای بدن، خونریزی داخل مغزی، بیحالی، تهوع، رفتار جنون آمیز، اسپاسم و لرزش شود.

نکات قابل توصیه:
1.دارو ممکن است باعث اعتیاد شود. 
2.در صورتی که تا 7 روز پس از مصرف دارو سرفه ادامه داشت یا در صورت تب شدید، بثورات جلدی یا سردرد مداوم همراه با سرفه، به پزشک مراجعه گردد.

مقدار مصرف:
بزرگسالان :مقدار 20-10 میلی گرم هر 4 ساعت یا 30 میلی گرم هر 8-6 ساعت بر حسب نیاز مصرف می شود. بیشینه مصرف دارو برای بزرگسالان تا mg/day 120 می باشد. 
کودکان :مصرف این دارو در کودکان کمتر از 2 سال توصیه نمی شود. در کودکان 6-2 سال توصیه نمی شود. در کودکان 6-2 سال مقدار 5-5/2 میلی گرم هر چهار ساعت یا 5/7 میلی گرم هر 8-6 ساعت بر حسب نیاز مصرف می شود که نباید از mg/day30 تجاوز نماید. در کودکان 12-6 سال مقدار 10-5 میلی گرم هر 4 ساعت بر حسب نیاز مصرف می شود که نباید از mg/day60 تجاوز نماید.

اشکال دارویی:
Tablet:15mg 
Oral Drops:4 mg/ml 
Syrup:15 mg/5ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
شربت دکسترومتورفان البرزدارو 60 میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
 
قطره دکسترومتورفان-الحاوی
داروسازی الحاوی [ ایران ]
 
شربت دکسترومتورفان-الحاوی 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی الحاوی [ ایران ]
 
شربت دکسترومتورفان پورسینا 15میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص دکسترومتورفان پورسینا 15 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
شربت دکسترومتورفان تولیددارو 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
شربت دکسترومتورفان خوارزمی 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
شربت دکسترورامین 15میلی گرم/5میلی لیتر 60میلی لیتر
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
شربت دکسترومتورفان رها 15میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی رها [ ایران ]
 
شربت دکسترومتورفان مینا 15میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی مینا [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DEXTROMETHORPHAN ALBORZDAROU 60ML SYRUP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
 
DEXTROMETHORPHAN-ALHAVI DROP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
 
DEXTROMETHORPHAN-ALHAVI 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی الحاوی [ IRAN ]
 
DEXTROMETHORPHAN PURSINA 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
DEXTROMETHORPHAN POURSINA 15MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
DEXTROMETHORPHAN TOLIDDAROU 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
DEXTROMETHORPHAN KHARAZMI 60ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
DEXTRORAMIN 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
DEXTROMETHORPHAN RAHA 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی رها [ IRAN ]
 
DEXTROMETHORPHAN MINA 15MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی مینا [ IRAN ]