محلول شستشو دی متیل سولفوکساید DIMETHYLSULFOXIDE

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Dimethyl Sulfoxide
گروه دارویی: Organic Solvents
حلال های معدنی


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

a) ناقل بعضی از داروها مانند ایدوکسوریدین
b) شستشوی مثانه برای درمان علامتی کیستیت بینابینی interstitial : دوز 50ml از محلول 50% دارو برای شستشوی مثانه استفاده می شود


مکانیسم اثر:

دی متیل سولفوکسید یک ترکیب پلار قوی بوده و حلال ایده آل برای بسیاری از ترکیبات ارگانیک و غیر ارگانیک است. همچنین این ترکیب دارای اثرات ضد التهاب، آنالژزیای موضعی، نفوذپذیری مناسب به غشا، دیورز، باکتریواستاتیک ضعیف و وازودیلاسیون می باشد


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

غلظت های بالای به کار برده شده روی پوست ممکن است سبب احساس سوزش، خارش، اریتما و وزیکولاسیون شود. عوارض جانبی سیستمیک شامل خواب آلودگی، سردرد، واکنش های حساسیتی، احساس بوی سیر در پوست و تنفس بیمار


تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با سولینداک سبب کاهش غلظت متابولیت فعال سولینداک شده و نیز احتمال بروز نوروپاتی محیطی پیرو مصرف همزمان این 2 دارو افزایش می یابد.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
محلول شستشو دی متیل سولفوکساید 50% 50 میلی لیتر
SANDOZ [ کانادا ]
کاطا


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
DIMETHYLSULFOXIDE Solution 50%,50 ml(Irrigation)
SANDOZ [ CANADA ]
کاطا