قرص COPEGUS کوپگوس 200 میلی گرم
کپسول REBETOL ربتول 200 میلی گرم
کپسول RIBABIOVIR ریبابایوویر

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:  Ribavirin
گروه دارویی:  Antivirals
داروهای ضد ویروس


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
ضد ویروس (نوکلئوزید صناعی).
a) درمان هپاتیت C مزمن
b) درمان عفونت RSV (Respiratory syncytial virus infection)

مکانیسم اثر:
دارو سبب مهار سنتز RNA و DNA و نیز مهار آنزیم RNA پلیمراز می شود.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
مصرف این دارو در زنان باردار اکیدا ممنوع است و جزء گروه X طبقه بندی می شود. ممکن است باعث مرگ یا نقص عضو جنین گردد.

هشدارها:
عوارض جانبی:
سردرد، ایست قلبی، برادیکاردی، هایپوتنشن، فارنژیت، رینیت، آنمی همولیتیک، آنمی شدید، آپنه، برونکواسپاسم، ادم ریوی، راش.

تداخل دارویی:
a) مصرف همزمان این دارو با دیدانوزین سبب افزایش احتمال سمیت می شود.
b) استاودین و زیدوودین ممکن است سبب کاهش فعالیت ضد رترو ویروسی ریباویرین شوند.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص کوپگوس 200 میلی گرم    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
         اکبریه
کپسول ربتول 200 میلی گرم    
SCHERING PLOUGH [ بلژیک ]
         بهستان دارو
کپسول ریبابایوویر    
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
COPEGUS Tablet 200 mg    
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
         اکبریه
REBETOL Capsule 200 mg    
SCHERING PLOUGH [ BELGIUM ]
         بهستان دارو
RIBABIOVIR 200MG CAP    
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]