سرم رینگر RINGERSx
سرم رینگر کیسه RINGERS
سرم رینگر دی پی RINGERS DPx
سرم رینگر آی پی پی RINGER IPP

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Ringers
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
دارو پخش - کارخانه داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی فرآورده های تزریقی دارویی ایران

موارد مصرف:

این فراورده به عنوان محلول ایزوتونیک، بصورت انفوزیون وریدی در درمان جانشینی آب و نمک و در مواردی که پتاسیم بین سلولی کاهش یافته است، مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

این دارو در بیماران مبتلا به زیادی سدیم خون ناشی از آسیب کلیوی و قلبی یا 6-5 روز پس از عمل جراحی یا ضربه شدید، نباید مصرف شود.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

  1. توصیه می شود که انفوزیون وریدی این دارو از طریق یک ورید سطحی صورت گیرد. استفاده از عروق پا ممکن است شیوع عواقب ترومبوتیک را افزایش دهد.
  2. طی انفوزیون وریدی، بیمار باید بدون حرکت بماند.
  3. رفع علائم کاهش آب بدن ، بهبود فشار خون، بهبود غلظت خون و طبیعی شدن میزان ادرار، نشان دهنده تصحیح کاهش آب بدن است.


مقدار مصرف:

سرعت انفوزیون و میزان آن باید با توجه به نیاز هر بیمار جداگانه تعیین شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Infusion: 500 ml(Na+ 147 mEq+ Ca²+4.5 mEq + K+4 mEq + Cl-156 mEq) L


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
سرم رینگر دی پی 1 لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

سرم رینگر دی پی 0.5 لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

سرم رینگر ثامن 1 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم رینگر ثامن 1 لیتر کیسه
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم رینگر ثامن 0.5 لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم رینگر ثامن 0.5 لیتر کیسه
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم رینگر ثامن 250 سی سی
داروسازی ثامن [ ایران ]

سرم رینگر قاضی 0.5 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر قاضی 1 لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر قاضی 250 سی سی
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

سرم رینگر آی پی پی 250 سی سی
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

سرم رینگر آی پی پی 1000 میلی لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

سرم رینگر آی پی پی 500 میلی لیتر
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
RINGERS DP 1L INF P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

RINGERS DP 0.5L INF P-BOTTLE
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

RINGERS SAMEN 1L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

RINGERS SAMEN 1L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

RINGERS SAMEN 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

RINGERS SAMEN 0.5L INF P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

RINGERS SAMEN 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی ثامن [ IRAN ]

RINGERS GHAZI 0.5L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGERS GHAZI 1L INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGERS GHAZI 250ML INF P-BOTTLE
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]

RINGER IPP 250ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

RINGERS IPP 1000ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]

RINGERS IPP 500ML INF P-BOTTLE
فرآورده های تزریقی دارویی ایران [ IRAN ]