نام علمی دارو (ژنریک): Cetirizine Hydrochloride

گروه دارویی: Antihistamines 
آنتی هیستامین ها

مصرف در بارداری:

موارد مصرف:
ستریزین در درمان علامتی رینیت الر ژیک فصلی یا دائمی، التهاب آلرژیک ملتحمه، خارش، 
کهیر،عطسه وآب ریزش از بینی و همچنین در کاهش علایم ناشی از آسم آلرژیک مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
اثرات آنتی هیستامین این دارو به علت رقابت با هیستامین در اتصال به گیرندهH1 است . کاربر د آن در کاهش علایم ناشی از آسم آلرژیک ممکن است به دلیل جلوگیری از اثرات انقباضی هیستامین در برونش ها در این بیماران باشد .

فارماکوکینتیک:
حداکثر اثر دارو یک ساعت بعد از مصرف ظاهر میشود.در صورت مصرف با غذا سرعت جذب دارو کاهش می یابد.

 
موارد منع مصرف:
 
هشدارها:
 
عوارض جانبی:
 
تداخل دارویی:
 
نکات قابل توصیه:
این دارو ممکن است باعث منگی شود.
 
مقدار مصرف:
در بزرگسالان به عنوان آنتی هیستامین مقدار 5-mg/day10 مصرف می شود. 
کودکان: در کودکان 6-2 سال 2/5 mg/day تا حداکثر 5mg/day مصرف می شود.

اشکال دارویی:
F.S.Tablet:5mg 
F.S.Tablet:10mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص آپو-سیتریزین 10 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محیا
کپسول آلرید-10 میلی گرم
CIPLA [ هند ]
  داروسازی دانا
قرص ستریزین هگزال 10 میلی گرم
HEXAL [ آلمان ]
  داروسازی بهستان تولید
قرص لتیزن 10 میلی گرم
KRKA [ اسلوونی ]
  اکتوور
قرص ستریزین دی پی 10 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
شربت سیتریزین دی پی 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
 
قرص ستریزین-آریا 10 میلی گرم
داروسازی آریا [ ایران ]
 
قرص ستریزین اوه سینا
داروسازی آوه سینا [ ایران ]
 
شربت ستریزین امین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی امین [ ایران ]
 
قرص ستریزین پورسینا 5 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص ستریزین پورسینا 10 میلی گرم
داروسازی پور سینا [ ایران ]
 
قرص ستریزین-تدافارم 10 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]
 
قرص ستریزین تی.دی 10 میلی گرم
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
 
قرص ستریکیم 10 میلی گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]
 
شربت ستریزین خوارزمی 60 میلی لیتر
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
قرص ستریزین خوارزمی 10 میلی گرم
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
 
کپسول نرم ستری سافت 10 میلی گرم
داروسازی دی دارو سلامت [ ایران ]
 
قرص رازوسیتریزین 10 میلی گرم
داروسازی رازک [ ایران ]
 
شربت رازوستریزین 5میلی گرم/5میلی لیتر 60 میلی لیتر
داروسازی رازک [ ایران ]
 
قرص ستریزن راموفارمین 5 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
شربت ستریزین راموفارمین 60 میلی لیتر
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
قرص ستریزین راموفارمین 10 میلی گرم
داروسازی راموفارمین [ ایران ]
 
کپسول نرم ستریژل 10 میلی گرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]
 
قرص ستریزین-سها 10 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]
 
قرص ستریزین-عبیدی 10 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
شربت ستریزین-عبیدی 5میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص ستریزین-عبیدی 5 میلی گرم
داروسازی عبیدی [ ایران ]
 
قرص فار-ستریزین 10 میلی گرم
داروسازی فارابی [ ایران ]
 
شربت ستریزین آی پی دی آی سی 60 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
قرص ستریزین کیمیدارو 10 میلی گرم
داروسازی کیمیدارو [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-CETIRIZINE Tablet 10 mg
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محیا
ALERID-10 Capsule 10 mg
CIPLA [ INDIA ]
  داروسازی دانا
CETIRIZINE HEXAL Tablet 10 mg
HEXAL [ GERMANY ]
  داروسازی بهستان تولید
LETIZEN Tablet 10 mg
KRKA [ SLOVENIA ]
  اکتوور
CETIRIZINE DP 10MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
CETIRIZINE DP 5MG/5ML 60ML SYRUP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-ARYA 10MG TAB
داروسازی آریا [ IRAN ]
 
CETIRIZINE AVICENNA 10MG TAB
داروسازی آوه سینا [ IRAN ]
 
CETIRIZINE AMIN 5MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی امین [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-NAJO 10MG TAB
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]
 
CETIRIZINE PURSINA 10MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
CETIRIZINE PURSINA 5MG TAB
داروسازی پور سینا [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-TEDAPHARM 10MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]
 
CETIRIZINE T.D 10MG TAB
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
 
CETRIKIM 10MG TAB
داروسازی حکیم [ IRAN ]
 
CETIRIZINE KHARAZMI 60ML SYRUP
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
CETIRIZINE KHARAZMI 10MG TAB
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
 
CETRISOFT 10MG CAP(SOFT GEL)
داروسازی دی دارو سلامت [ IRAN ]
 
RAZOCETIRIZINE 10MG TAB
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
RAZOCETIRIZINE 5MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی رازک [ IRAN ]
 
CETIRIZINE RAMOPHARMIN 5MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
CETIRIZINE RAMOPHARMIN 60ML SYRUP
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
CETIRIZINE RAMOPHARMIN 10MG TAB
داروسازی راموفارمین [ IRAN ]
 
CETRIGEL 10MG CAP(SOFT GEL)
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-SOHA 10MG TAB
داروسازی سها [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-ABIDI 10MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-ABIDI 5MG/5ML 60ML SYRUP
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
CETIRIZINE-ABIDI 5MG TAB
داروسازی عبیدی [ IRAN ]
 
FAR-CETIRIZINE 10MG TAB
داروسازی فارابی [ IRAN ]
 
CETIRIZINE IPDIC 60ML SYRUP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]
 
CETIRIZINE CHEMIE DAROU 10MG TAB
داروسازی کیمیدارو [ IRAN ]