ویال سدیم کلراید SODIUM CHLORIDE
کیسه سدیم کلراید SODIUM CHLORIDE
محلول قابل تزریق هایپرسالین HYPERSALINE

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): (Sodium Chloride(Hypertonic
گروه دارویی: Electrolytes
الکترولیت ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
انستیتو پاستور- کارخانه داروسازی ثامن داروسازی شهید قاضی

موارد مصرف:

برای تخفیف موقتی ادم قرنیه بکار می رود.


مکانیسم اثر:

این دارو با اعمال فشار اسمزی بیشتر از فشار طبیعی بافتها و مایعات بدن، آب را از بافت ها و مایعات بدن خارج می کند.


فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:

درصورت حساسیت مفرط به هر یک از اجزاء فراورده نباید مصرف شود.


هشدارها:

سوزش تحریک چشم از عوارض جانبی این دارو هستند.


عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

  1. این دارو باید تحت نظر پزشک و طبق دستور مصرف شود. در صورت احساس درد، تغییر در دید، قرمزی چشم طولانی یا بدتر شدن یا طولانی شدن عارضه بیمار مصرف دارو باید قطع شود.
  2. در صورت تغییر رنگ یا کدورت از این فراورده استفاده نشود.


مقدار مصرف:

قطره چشمی: هر 3 یا 4 ساعت یک بار 2-1 قطره درچشم مورد نظر ریخته شود.
پماد چشمی: پلک پایین را به طرف پایین بکشید نوار نازکی از پماد را در داخل چشم مورد نظر هر 3 یا 4 ساعت یک بار گذاشته شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Ophthalmic ointment 5%
Eye Drop 5%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ویال سدیم کلراید پاستور 5% 50 میلی لیتر
انستیتو پاستور- کارخانه [ ایران ]

کیسه سدیم کلراید 5% ثامن 50 میلی لیتر
داروسازی ثامن [ ایران ]

محلول قابل تزریق هایپرسالین 5% 50 میلی لیتر
داروسازی شهید قاضی [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
SODIUM CHLORIDE PASTEUR 5% 50ML VIAL
انستیتو پاستور- کارخانه [ IRAN ]

SODIUM CHLORIDE 5% SAMEN 50ML P-BAG
داروسازی ثامن [ IRAN ]

HYPERSALINE 5% 50ML SOLUTION FOR INJ
داروسازی شهید قاضی [ IRAN ]