قرص فوسیل FOSEAL
قرص رناژل RENAGEL
قرص رن ولا RENVELA
قرص سولاژن SEVELAGEN
قرص روکشدار سولامر کربنات جنتون Sevelamer Carbonate Genthon

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Sevelamer
گروه دارویی: Chelators Antidots and Antagonists
آنتی دوت ها،شل کننده ها و آنتاگونیست ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
EMCURE Genthon B.V. GENZYME داروسازی ژنیان فارمد

موارد مصرف:

فسفات بایندر پلیمریک.
کاهش سطح سرمی فسفر در بیماران با نارسایی کلیوی مزمن که همودیالیز می شوند.


مکانیسم اثر:

دارو از طریق تحریک رسپتورهای b2 و نیز رسپتورهای دوپامین محیطی و مهار بازجذب نورونال نورآدرنالین سبب افزایش برون ده قلبی، وازودیلاسیون محیطی و افزایش جریان خون محیطی و مزانتریک می شود.


فارماکوکینتیک:

در بیماران سالم دارو جذب سیستمیک نمی شود. مطالعه ای روی دارو در بیماران با نارسایی کلیوی صورت نگرفته است.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

سردرد، درد، هیپوتانسیون، هیپرتانسیون، ترومبوز، بیوست، تهوع، اسهال، استفراغ، سرفه.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان این دارو با سیپروفلوکساسین سبب کاهش فراهم زیستی سیپروفلوکساسین می شود و نباید این دو دارو همزمان تجویز شوند. لازم است داروها 3 ساعت قبل یا 1 ساعت بعد از تجویز سولامر مصرف شوند.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص فوسیل 800 میلی گرم
EMCURE [ هند ]
اکبریه
قرص روکشدار سولامر کربنات جنتون 800 میلی گرم
Genthon B.V. [ هلند ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
قرص رن ولا 800 میلی گرم
GENZYME [ هلند ]
کوبل دارو
قرص رناژل 800 میلی گرم
GENZYME [ هلند ]
GENZYME [ ایرلند ]
روژین دارو
قرص سولاژن 800 میلی گرم
داروسازی ژنیان فارمد [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FOSEAL Tablet 800 mg
EMCURE [ INDIA ]
اکبریه
Sevelamer Carbonate Genthon 800MG Tab
Genthon B.V. [ NETHERLAND ]
بازرگانی تدبیرکالای جم
RENVELA Tablet 800mg
GENZYME [ NETHERLAND ]
کوبل دارو
RENAGEL Tablet 800 mg
GENZYME [ NETHERLAND ]
GENZYME [ IRELAND ]
روژین دارو
SEVELAGEN 800MG TAB
داروسازی ژنیان فارمد [ IRAN ]