پودر لئوفلیزه IMMUNINE ایمیونین 1200 واحد
پودر لئوفلیزه IMMUNINE ایمیونین 600 واحد
آمپول AIMAFIX آیمافیکس 1000 واحد
آمپول AIMAFIX آیمافیکس 500 واحد

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Factor IX
گروه دارویی: Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
مشتقات خون (ضد هموفیلی B).
کمبود فاکتور IX (هموفیلی B یا بیماری کریسمس)، مصرف بیش از حد داروهای ضد انعقادی.

مکانیسم اثر:
دارو به طور مستقیم جایگزین فاکتورهای انعقادی دچار کمبود می شود.

فارماکوکینتیک:
دارو به فرم داخل وریدی تجویز شده و دارای نیمه عمر 24 ساعت می باشد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
سردرد، تب گذرا، انفارکتوس میوکارد، آمبولی ریوی، واکنش های ترومبوآمبولیک، تهوع، استفراغ، انعقاد داخل عروقی منتشر، لرز، عفونت های ویروسی.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان این دارو با آمینوکاپروئیک اسید ممکن است سبب افزایش ریسک ترومبوز شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
دوزاژ دارو بر اساس میزان کمبود، سطح مطلوب فاکتورIX و وزن بدن و شدت خونریزی برای هر فرد تعیین می شود. 0.8-1unit/kg در ابتدا و سپس بر حسب درصد مطلوب فاکتورIX مقدار آن افزایش می یابد. تجویز دارو از طریق انفوزیون آهسته وریدی و یا تزریق سریع وریدی صورت می گیرد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
پودر لئوفلیزه ایمیونین 1200 واحد    
BAXTER [ اتریش ]
         کار و اندیشه
پودر لئوفلیزه ایمیونین 600 واحد    
BAXTER [ اتریش ]
         کار و اندیشه
آمپول آیمافیکس 1000 واحد    
KEDRION [ ایتالیا ]
         بهستان دارو
آمپول آیمافیکس 500 واحد    
KEDRION [ ایتالیا ]
         بهستان دارو

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
IMMUNINE Injection,Powder,Lyophilized 1200 IU    
BAXTER [ AUSTRIA ]
         کار و اندیشه
IMMUNINE Injection,Powder,Lyophilized 600 IU    
BAXTER [ AUSTRIA ]
         کار و اندیشه
AIMAFIX Injection 1000 IU    
KEDRION [ ITALY ]
         بهستان دارو
AIMAFIX Injection 500 IU    
KEDRION [ ITALY ]
         بهستان دارو