ساشه گرانول مونوریل MONURIL Granule

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Fosfomycin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
ZAMBON GROUP

موارد مصرف:

 • عفونت های مجاری ادراری (UTIs): درمان UTIs ساده ( سیستیت حاد ) در زنانی که UTIs در اثر اشیریشیا کلی حساس به این دارو یا انتروکوک فکالیس ( استرپتوکوک فکالیس ) بوجود آمده است.
 • برای درمان پیلونفریت یا آبسه های پری نفریک استفاده نشود.
 • در صورت وجود باکتری در ادرار بعد از درمان با فسفومایسین، درمان را تکرار نکرده و داروی دیگری را انتخاب نمایید.
 • تاریخ به روز رسانی: ۱۳۹۵/۰۸/۰۹


مکانیسم اثر:

 • داروی ضد باکتری صناعی و از مشتقات فسفونیک اسید
 • با دوزهای درمانی به عنوان باکتری سید در ادرار عمل می کند.
 • از طریق تداخل با ساخت دیواره سلولی باکتری عمل کرده بدین صورت که آنزیم انولپیروویل ترانسفراز که تشکیل یوریدین دی فسفات-ان-استیل مورامیک اسید در مرحله اول ساخت دیواره سلولی را کاتالیز می کند را مهار می سازد. هم چنین چسبیدن باکتری به سلول های اپی تلیال ادراری را کاهش می دهد.
 • در محیط برون تن علیه طیف وسیعی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی شامل باکتری های ایجاد کننده UTIs ساده موثر است. در محیط برون تن و درون تن علیه باکتری های اشیریشیا کلی و انتروکوک فکالیس موثر است.
 • مقاومت متقاطع بین فسفومایسین و سایر داروهای ضد باکتری ( مثل بتا لاکتام ها و آمینوگلیکوزیدها ) اتفاق نمی افتد.


فارماکوکینتیک:

 • زیست دست یابی: فسفومایسین ترومتامین بعد از تجویز خوراکی به سرعت جذب شده و به اسید آزاد تبدیل می شود. پیک غلظت سرمی بین 4-2 ساعت حاصل می گردد. غذا باعث کاهش زیست دست یابی می شود. اما مقدار تجمیعی دارو در ادرار با مصرف غذا تغییری نمی یابد.
 • توزیع: در کلیه ها، دیواره مثانه، پروستات و بیضه ها توزیع می شود. فسفومایسین از جفت عبور می کند.
 • اتصال به پروتئین: به پروتئین های پلاسما اتصال نمی یابد.
 • دفع: بصورت داروی تغییر نیافته در ادرار ( 38 % ) و مدفوع ( 18 % ) دفع می شود. پیک غلظت ادراری طی 4-2 ساعت در حالت ناشتا و 8-6 ساعت در صورت مصرف با غذا ایجاد میشود.
 • نیمه عمر: 5/7 ساعت


موارد منع مصرف:
هشدارها:

 • موارد منع مصرف:
 • حساسیت شدید به فسفومایسین یا سایر ترکیبات فرمولاسیون
 • هشدارها:
 • برای درمان یک فاز حاد سیستیت بیش از یک دوز استفاده نشود. دوزهای تکرار شونده روزانه باعث افزایش اثربخشی نشده و عوارض جانبی را افزایش می دهد.
 • نمونه های ادرار جهت آزمایشات حساسیت و کشت قبل و بعد از تکمیل درمان جمع آوری شود.
 • برای کاهش مقاومت باکتریایی و پایدار ماندن اثربخشی فسفومایسین و سایر داروهای ضد باکتری، صرفا از داروهای موثر بر باکتری های حساس استفاده شود.
 • ایمنی و اثربخشی در کودکان کمتر از 12 سال اثبات نشده است

عوارض جانبی:
تداخل دارویی:

 • داروهای افزاینده حرکات دستگاه گوارش ( متوکلوپرامید ) می تواند غلظت سرمی فسفومایسین را کاهش و غلظت ادراری آن را افزایش دهد.


نکات قابل توصیه:

 • بدون توجه به وعده های غذایی می تواند مصرف شود.
 • محلول خوراکی بدین صورت تهیه می شود: محتویات یک ساشه که حاوی 3 گرم دارو است را در 120-90 میلی لیتر آب حل کنید، از آب گرم استفاده نکنید، بلافاصله بعد از تهیه بلعیده شود. بصورت ذرات خشک مصرف نشود.
 • در صورت عدم بهبودی بعد از 3-2 روز بایستی به پزشک مراجعه شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
مقدار مصرف:
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی): 
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
گرانول مونوریل 3 گرم/ساشه
ZAMBON GROUP [ سوئیس ]
اکبریه
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MONURIL Granule 3g/sachet, for Oral Suspension
ZAMBON GROUP [ SWITZERLAD ]
اکبریه