ویال Cinnal-F سینال اف 75 واحد
پودر قابل تزریق FOLLITROPE فولیتروپ 75 واحد
پودر قابل تزریق GONAL-F گونال-اف 75 واحد
پودر قابل تزریق PUREGON پیورگون 75واحد/0.5 میلی لیتر

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Recombinant Follitropin Alfa
گروه دارویی: Hypothalamic and Pituitary Hormones
هورمون های هیپوتالاموس و هیپوفیز


مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

هورمون FSH از لوب جلویی غده هیپوفیز همراه با یک گونادوتروپین دیگر به نام هورمون Luteinising ترشح می‌شود. این گونادوتروپین‌ها فعالیت طبیعی گونادها را تحریک می‌کنند و باعث ترشح هورمون‌های جنسی در هر دو جنس زن و مرد می‌شوند. در زنان، FSH باعث رشد و بلوغ فوکیلول‌ها میگردد و در مردان نقش آن در اسپرماتوژنز است. FSH در ترکیب انسانی(فولیتروپین آلفا و یا بتا) در درمان نازایی زنان ناشی از عدم تخمک گذاری که به درمان با Clomifene پاسخ نداده‌اند کاربرد دارد. همچنین جهت تحریک اسپرماتوژنز در درمان نازایی مردان ناشی از هیپوگنادیسم هیپوگناد و تروپیک کاربرد دارد. دوزهای تجویزی در مورد درمان نازایی زنان بستگی به نیاز هر بیمار دارد و معمولاً از طریق مطالعه ترشح استروژن در ادرار بیمار و یا اولترا سونوگرافی فولیکول‌ها و یا هر دو پاسخ درمانی مطالعه می‌شود. معمولاً درمان با دوز 75 تا 150 واحد در روز به صورت تزریق زیر پوستی یا داخل عضلانی به مدت 7 یا 14 روز شروع می‌شود و اگر پاسخی مشاهده نشد دوز تجویزی با فاصله زمانی 7 یا 14 روز افزایش می‌یابد تا آنجایی که یک پا سخ مناسب و نه بیش از حد ایجاد شود. سپس درمان متوقف می‌شود و بعد از یک یا 2 روز با یک دوز منفرد 5000 تا 000/10 واحدی گونادوتروپین جفتی پیگیری می‌شود تا تخمک گذاری تحریک شود. در بیمارانی که قاعده شده‌اند، درمان باید در 7 روز اول دوره قاعدگی آغاز شود. دوز حداکثر توصیه شده توسط تولید کنندگان انگلیسی، 225 واحد در روز می‌باشد و اگر بعد از 4 هفته پاسخ درمانی مشاهده نشد آن دوره باید متوقف شود و دوره بعدی را با دوز بالاتری آغاز کرد.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

فولیتروپین آلفا و بتا متعاقب تزریق زیر پوستی یا داخل عضلانی به آهستگی جذب می‌شوند. زیست دستیابی مطلق به آن‌ها حدود 70 تا 80% می‌باشد. اوج غلظت‌های پلاسمایی فولیتروپین بتا طی 12 ساعت بعد از تزریق زیر پوستی یا داخل عضلانی ایجاد می‌شوند. در اثر تکرار دوز، تجمع ماده رخ می‌دهد و حالت پایدار طی 3 تا 4 روز حاصل می‌شود. نیمه عمر نهایی آن بین 12 تا 70 ساعت متغیر است و حدود یک هشتم دوز تجویزی آلفا از طریق ادرار دفع می‌شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

همانند گونادوتروپین‌های منوپوز انسانی


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

واحدها: 80 واحد FSH غده هیپوفیز انسانی تقریباً حاوی 17/4 میکرو گرم در یک آمپول از اولین استاندارد بین‌المللی می‌باشد.
138 واحد FSH در ترکیب انسانی حاوی یک آمپول از اولین استاندارد بین‌المللی است.


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
پودر قابل تزریق فولیتروپ 75 واحد
LG LIFE SCIENCES [ کره ]
امید دارو سلامت
پودر قابل تزریق گونال-اف 75واحد
MERCK SERONO [ ایتالیا ]
روژین دارو
پودر قابل تزریق پیورگون 75واحد/0.5 میلی لیتر
MERCK SHARP & DOHME [ هلند ]
ORGANON [ هلند ]
بهستان دارو
ویال سینال اف 75 واحد
داروسازی سینا ژن [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
FOLLITROPE Injection,Powder 75 IU
LG LIFE SCIENCES [ KOREA ]
امید دارو سلامت
GONAL-F Injection,Powder 75 IU vial
MERCK SERONO [ ITALY ]
روژین دارو
PUREGON Injection,Powder 75 IU/0.5 ml
MERCK SHARP & DOHME [ NETHERLAND ]
ORGANON [ NETHERLAND ]
بهستان دارو
Cinnal-F 75 IU Vial
داروسازی سینا ژن [ IRAN ]