پودر قابل تزریق هاموکمپلتان پی HAEMOCOMPLETTAN P

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Fibrinogen
گروه دارویی:     Blood Products Plasma Expanders and Haemostatics
افزایش دهنده پلاسما و خون ساز


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
فیبرینوژن برای کنترل خونریزی همراه با انعقاد داخل عروقی منتشر که در حالاتی مانند جدا شدن زودرس جفت، مرگ جنین در رحم و آمبولی مایع آمینوتیک دیده می‌شود و پس از جراحی‌های بزرگ قفسه سینه یا لوزالمعده یا در کمی اکتسابی یا مادرزادی فیبرینوژن مصرف می‌شود.

مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
فیبرینوژن گاهی باعث تاکیکاردی و سیانوز می‌شود. در صورت انفوزیون خیلی سریع، ممکن است لخته داخل عروقی ایجاد شود.

تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
1- محلول انفوزیون این دارو باید تازه تهیه شود و پس از تهیه نیز حداکثر تا 3 ساعت مصرف گردد.
2- در صورت تشکیل ژل هنگام محلول انفوزیون، از مصرف آن باید خودداری شود.

مقدار مصرف:
مقدار 8-2 گرم به صورت محلول 2-1 درصد با سرعت ml/min 10-5 انفوزیون می‌گردد.
مقدار دقیق مصرف بر حسب چگونگی توقف خونریزی و آزمون‌های انعقادی تعیین می‌گردد.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
For Injection :1g

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
پودر قابل تزریق هاموکمپلتان پی 1 گرم    
CSL BEHRING [ آلمان ]
         اوین دارو


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
HAEMOCOMPLETTAN P Injection,Powder 1 g    
CSL BEHRING [ GERMANY ]
         اوین دارو