قرص MADOPAR مادوپار

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Levodopa-B
گروه دارویی: Dopaminergics
دوپامینرژیک ها

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
F.HOFFMANN-LA ROCHE

موارد مصرف:

این دارو در درمان بیماری پارکینسون مصرف می‌شود.


مکانیسم اثر:

لوودوپاپیش‌ساز دوپامین در استریاتوم عمل می‌کند.بنزرازید، دکربوکسیلاسیون لوودوپا را مهار نموده و لذا میزان تبدیل آن به دوپامین را در بافت‌های محیطی‌ کاهش می‌دهد.


فارماکوکینتیک:

لوودوپا به سرعت به دوپامین تبدیل می‌شود. تقریباً 75-66% بنزرازید از مجرای گوارش جذب می‌شود. اثر دارو معمولا 3-2 هفته پس از مصرف شروع می‌شود. 64-53% بنزرازید از طریق ادرار و تقریباً 30% از طریق مدفوع دفع می‌گردد.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

  1. این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود. بیماری شدید قلبی –عروقی، سابقه ملانوم، افسردگی روانی، پسیکوز، سابقه انفارکتوس میوکارد و آریتمی دهلیزی و بطنی، قرحه گوارشی و عیب‌کار کلیه.
  2. مقدار مصرف این دارو باید برای هر فرد بطور جداگانه تعیین شود. مصرف لوودوپا حداقل 12 ساعت قبل از شروع درمان با این دارو باید قطع شود.


عوارض جانبی:

کاهش حرکات بدن،حرکت غیرعادی پلک چشم، حرکات غیرارادی عضلات صورت، افسردگی، دیسکینزی، لرزش عضلات، حملات پسیکوتیک، آگرانولوسیتوز، آنژین صدری آریتمی، تشنج اشکال در بلع، زخم دوازدهه، تغییرات ECG، برافروختگی ، خونریزی گوارشی، اسپاسم عضلات گردن و پشت ، کاهش فشار خون، لکوپنی، فلبیت و کاهش فشار خون وضعیتی با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان داروهای کاهنده فشار خون با این ترکیب ممکن است منجر به کاهش شدید فشار خون شود. داروهای مقلد سمپاتیک در بیمارانی که تحت درمان با این دارو هستند، منع مصرف دارد.


نکات قابل توصیه:

  1. دوره درمان با این دارو باید کامل شود. از قطع مصرف دارو بدون مشورت با پزشک باید خودداری نمود.
  2. ممکن است برای دستیابی به پاسخ درمانی مطلوب ، چند هفته تا چند ماه وقت نیاز ‌باشد .
  3. در صورت فراموش شدن یک نوبت مصرف دارو به محض به یاد آوردن آن نوبت باید مصرف شود، مگر اینکه تا زمان مصرف نوبت بعدی فرا رسیده باشد.در ایصرف بعدی نیز نباید دو برابر گردد.
  4. در صورت بروز خواب‌آلودگی و همچنین هنگام برخاستن ناگهانی از حالت خوابیده یا نشسته باید احتیاط نمود.


مقدار مصرف:

در بیمارانی که تحت درمان با لوودوپا نیستند، ابتدا 100 میلی‌گرم و لوودوپا و 25 میلی‌گرم بنزرازید دو بار در روز مصرف می‌شود. مقدار مصرف بهینه دارو در روز 800-400 میلی‌گرم لوودوپا و 200-100 میلی‌گرم بنزرازید در 6-4 مقدار منقسم است. به عنوان نگهدارنده، 200 میلی گرم لوودوپا و 50 میلی گرم بنزرازید مصرف می‌شود. در بیمارانی که تحت درمان با لوودوپا هستند ، ابتدا با 15% مقدار مصرف روزانه لوودوپا درمان شروع می‌شود که در 6-4 مقدار منقسم باید مصرف شود. به عنوان نگهدارنده، 200میلی‌گرم لوودوپا و 50 میلی‌گرم بنزرازید مصرف می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Scored Tablet:125mg (Levodopa 100mg + Benserazide 25 mg)
Scored Tablet:62.5mg (Levodopa 50mg + Benserazide 12.5 mg)
Scored Tablet:125mg (Levodopa 200mg + Benserazide 50 mg)


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص مادوپار 125 میلی گرم
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ سوئیس ]
اکبریه


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MADOPAR 125 Tablet 100/25 mg
F.HOFFMANN-LA ROCHE [ SWITZERLAD ]
اکبریه