قرص ROBAXOLE روباکسول 500 میلی گرم
آمپول ROBAMOL روبامول 1000میلی گرم/10 میلی لیتر
آمپول RELAXIN رلاکسین 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر
قرص METHOCARBAMOL متوکاربامول امین 500 میلی گرم
آمپول RELAXIMOL رلاکسیمول 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر
قرص METHOCARBAMOL DP متوکاربامول دی پی 500 میلی گرم

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Methocarbamol
گروه دارویی: Muscle Relaxants
داروهای شل کننده عضلات
مصرف در بارداری:
موارد مصرف

این دارو به عنوان درمان کمکی همراه با دیگر اقدامات مانند استراحت و فیزیوتراپی، برای تخفیف اسپاسم عضلانی همراه با بیماری های حاد و دردناک عضلانی- استخوانی مصرف می شود.


مکانیسم اثر

متوکاربامول به طور عمده بر روش سیستم عصبی مرکزی اثر کرده و به طور مستقیم بر روی عضلات اسکلتی اثر نمی کند اثر شل کنندگی عضلاتی این دارو ممکن است ناشی از تضعیف CNS باشد.


فارماکوکینتیک

جذب متوکاربامول از مجرای گوارشی سریع است. متوکاربامول به طور عمده از طریق کلیه دفع می شود.


موارد منع مصرف

در حالت اغماء نباید تجویز شود و در عیب کار کلیه یا بیماری های آن مصرف شکل تزریقی این دارو که حاوی پایه پلی اتیلن گلیکول می باشد ممکن است باعث مسمومیت کلیه، افزایش اوره و اسیدوز شود.


هشدارها

در موارد ضعف CNS، صرع، عیب کار کلیه با احتیاط فراوان تجویز شود.


عوارض جانبی

تداخل دارویی

مصرف همزمان متوکاربامول با داروهای مضعف CNS باعث تشدید اثرات دارو می شود.


نکات قابل توصیه

برای سهولت مصرف می توان قرص را خرد کرده و با غذا یا مایعات مخلوط کرد.


مقدار مصرف

خوراکی:
بزرگسالان:به منظور شل کردن عضلات اسکلتی ابتدا مقدار5/1 گرم چهار بار در روز طی 72-48 ساعت اول درمان مصرف می شود. برای حالات شدید ممکن است ابتدا تا 8 g/day نیز مصرف شود. مقدار نگهدارنده این دارو 750 میلی گرم هر چهار ساعت، یک گرم چهار بار در روز یا 5/1 گرم سه بار در روز می باشد.
تزریقی:
بزرگسالان : به عنوان شل کننده عضلانی مقدار g/day3-1 به مدت سه روز از راه عضلانی یا وریدی تزریق می شود. به دنبال قطع مصرف دارو به مدت 48 ساعت، در صورت نیاز این مقدار می تواند تکرار شود.


اشکال دارویی

Injection: 1000 mg/10 ml
Tablet:500 mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول روبامول 1000میلی گرم/10 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

قرص متوکاربامول دی پی 500 میلی گرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

قرص متوکاربامول امین 500 میلی گرم
داروسازی امین [ ایران ]

قرص روباکسول 500 میلی گرم
داروسازی تهران دارو [ ایران ]

آمپول رلاکسین 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

آمپول رلاکسیمول 1000 میلی گرم/10 میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی)
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
ROBAMOL 1000MG/10ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

METHOCARBAMOL DP 500MG TAB
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

METHOCARBAMOL AMIN 500MG TAB
داروسازی امین [ IRAN ]

ROBAXOLE 500MG TAB
داروسازی تهران دارو [ IRAN ]

RELAXIN 1000MG/10ML AMP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]

RELAXIMOL 1000MG/10ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]