اطلاعات داروی متوکلوپرامید Metoclopramide (دمتیک DEMETIC پلازیلین PLAZILIN متوپامید METOPAMID پلادیک PLADIC) (قرص آمپول قطره)

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Metoclopramide
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی


مصرف در بارداری:     
 موارد مصرف:
متوکلوپرامید در درمان تهوع و استفراغ ناشی از جراحی یا شیمی درمانی، برگشت محتویات معده به مری، آهسته بودن تخلیه معده، جلوگیری از پنومونی ناشی از آسپیراسیون، سردرد عروقی، سکسکه مقاوم و فلج معده دیابتیک مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
متوکلوپرآمید احتمالاً شل شدن عضلات صاف معدی ناشی از دوپامین را مهار می کند و بنابراین باعث تقویت اثرات کولینرژیک می شود. اثرات ضدتهوع دارو ناشی از افزایش آستانه فعالیت گیرنده های شیمیایی (CTZ) می باشد.

فارماکوکینتیک:
جذب متوکلوپرامید از دستگاه گوارش سریع است. متابولیسم آن کبدی و نیمه عمر دارو 6-4 ساعت است. زمان شروع اثر دارو از راه خوراکی 60-30 دقیقه، تزریق عضلانی 15-10 دقیقه و تزریق وریدی 3-1 دقیقه است. طول اثر دارو 2-1 ساعت است و دفع آن عمدتاً کلیوی است.

موارد منع مصرف:
در صورت ابتلا بیمار به صرع، ‌خونریزی گوارشی، انسداد مکانیکی یا پرفوراسیون مجرای گوارش یا فئوکروموسیتوم نباید مصرف شود.

هشدارها:
1. در صورت عیب شدید کار کلیه یا کبد باید با احتیاط مصرف شود.
2. در صورت عیب شدید کار کلیه یا کبد مقدار مصرف دارو باید به حدود نصف کاهش یابد.
3. احتمال بروز عوارض اکستراپیرامیدال در کودکان و سالخوردگان وجود دارد.

عوارض جانبی:
تغییرات فشار خون، تاکیکاردی،‌عوارض خارج هرمی و دیسکنزی، اسهال، سرگیجه، بیقراری، خستگی یا ضعف غیر عادی، از عوارض جانبی دارو هستند.

تداخل دارویی:
مصرف متوکلوپرامید باسایر داروهای مضعف CNS باعث تشدید عوارض سداتیو دارو می شود.

نکات قابل توصیه:
1. تزریق وریدی متوکلوپرامید باید به آهستگی و طی 2-1 دقیقه انجام شود.
2. شکل خوراکی دارو باید 30 دقیقه قبل از هر وعده غذا و موقع خواب مصرف شود.

مقدار مصرف:
خوراکی:
بزرگسالان :
برای درمان فلج معده ناشی از دیابت 10 میلی گرم 30 دقیقه قبل از شروع علائم یا قبل از غذا و هنگام خواب، تا حداکثر 4 بار در روز مصرف می شود. در درمان برگشت محتویات معده به مری 15-10 میلی گرم 30 دقیقه قبل از شروع علائم یا قبل از غذا و هنگام خواب،‌تا حداکثر 4 بار در روز مصرف می شود. در درمان سکسکه مقدار 20-10 میلی گرم 4 بار در روز به مدت یک هفته تجویز می شود. در صورت نیاز مقدار اولیه 10میلی گرم به صورت تزریق عضلانی تجویز می شود. حداکثر مقدار مصرف دارو mg/kg/day0/5 است.
کودکان : در درمان تاخیر تخلیه معده یا به عنوان محرک پریستالتیک در کودکان 14-5 سال مقدار 5-5/2 میلی گرم 3 بار در روز 30 دقیقه قبل از غذا و هنگام خواب تجویز می شود.
تزریقی:
بزرگسالان : در درمان تاخیر معده یا محرک پریستالتیک 10 میلی گرم تزریق وریدی می شود. در درمان سکسکه ابتدا 10 میلی گرم تزریق آهسته وریدی می شود. و سپس به صورت خوراکی ادامه می یابد. به عنوان ضدتهوع در شیمی درمانی mg/kg2 برای 30 دقیقه قبل از شیمی درمانی تجویز می شود که در صورت نیاز هر 2 یا 3 ساعت تکرار می شود. در صورت نیاز می توانmg/kg1 از دارو را به صورت انفوزیون وریدی تجویز کرد. به عنوان ضدتهوع بعد از جراحی 20-10 میلی گرم نزدیک پایان جراحی تزریق عضلانی می شود.
کودکان :به عنوان ضد تهوع و در درمان تاخیر معده یا محرک پریستالتیک mg/kg1 به صورت مقدار واحد تجویز می شود که در صورت نیاز یک ساعت بعد تکرار می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
Drop: 60 mg/15 ml
Injection: 10 mg/2 ml
Tablet:10 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
آمپول متوکلوپرامید داروپخش 10 میلی گرم/2میلی لیتر    
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
         
قطره خوراکی متوکلوپرامید دی پی 4میلی گرم/میلی لیتر    
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]
         
آمپول اسوه-متوکلوپرامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر    
داروسازی اسوه [ ایران ]
         
قطره خوراکی متوکلوپرامید امین 4 میلی گرم/میلی لیتر    
داروسازی امین [ ایران ]
         
قرص امی-متوکلوپرامید 10 میلی گرم    
داروسازی امین [ ایران ]
         
قطره خوراکی متوکلوپرامید-بهسا 4میلی گرم/میلی لیتر    
داروسازی بهسا [ ایران ]
         
آمپول دمتیک 10 میلی گرم/میلی لیتر    
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]
         
قرص متوکلوپرامید-حکیم 10 میلی گرم    
داروسازی حکیم [ ایران ]
         
قطره خوراکی متوکلوپرامید-حکیم 4میلی گرم/میلی لیتر    
داروسازی حکیم [ ایران ]
         
قطره خوراکی متوکلوپرامید-خوارزمی 4میلی گرم/میلی لیتر    
داروسازی خوارزمی [ ایران ]
         
آمپول متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم/2میلی لیتر    
داروسازی زهراوی [ ایران ]
         
قرص متوکلوپرامید زهراوی 10 میلی گرم    
داروسازی زهراوی [ ایران ]
         
قطره پلازیلین 4 میلی گرم/میلی لیتر    
داروسازی زهراوی [ ایران ]
         
آمپول متوپامید 10 میلی گرم/2 میلی لیتر    
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
         
آمپول پلادیک 10 میلی گرم/2 میلی لیتر    
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
METOCLOPRAMIDE DAROUPAKHSH 10MG/2ML AMP    
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
         
METOCLOPRAMIDE DP 4MG/ML 15ML ORAL DROP    
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]
         
OSVE-METOCLOPRAMIDE 10MG/2ML AMP    
داروسازی اسوه [ IRAN ]
         
METOCLOPRAMIDE AMIN 4MG/ML 15ML ORAL DROP    
داروسازی امین [ IRAN ]
         
AMI-METOCLOPRAMIDE 10MG TAB    
داروسازی امین [ IRAN ]
         
METOCLOPRAMIDE-BEHSA 4MG/ML 15ML ORAL DROP    
داروسازی بهسا [ IRAN ]
         
DEMETIC 10MG/2ML AMP    
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]
         
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 10MG TAB    
داروسازی حکیم [ IRAN ]
         
METOCLOPRAMIDE-HAKIM 4MG/ML 15ML ORAL DROP    
داروسازی حکیم [ IRAN ]
         
METOCLOPRAMIDE-KHARAZMI 4MG/ML 15ML ORAL DROP    
داروسازی خوارزمی [ IRAN ]
         
METOCLOPRAMIDE ZAHRAVI 10MG/2ML AMP    
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
         
METOCLOPRAMIDE ZAHRAVI 10MG TAB    
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
         
PLAZILIN 4MG/ML 15ML DROP    
داروسازی زهراوی [ IRAN ]
         
METOPAMID 10MG/2ML AMP    
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
         
PLADIC 10MG/2ML AMP    
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]