نام علمی دارو (ژنریک):    Methimazole
گروه دارویی:    Thyroid and Antithyroid Drugs
داروهای تیروئید و ضد تیروئید

مصرف در بارداری:    
موارد مصرف:

متی مازول در درمان پرکاری تیروئید مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
این دارو از طریق ممانعت از اتصال ید به تیروزین و جفت شدن یدوتیروزین ها باعث مهار ساخت هورمون تیروئید می شود.

فارماکوکینتیک:
جذب خوراکی متی مازول سریع است ولی تحت تأثیر غذا قرار می گیرد. نیمه عمر متی مازول حدود 14-4 ساعت است. شروع اثر چند روز یا چند هفته بعد از شروع مصرف دارو است. دفع متی متازول عمدتاً کلیوی است.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
1.    در صورت وجود ضعف مغز استخوان، عیب کار کبد یا عفونت باید با احتیاط مصرف شود.
2.    امکان بروز حساسیت متقاطع بین داروهای ضدتیروئید وجود دارد.
3.    دوره درمان با دارو معمولاً ( شش ماه تا چند سال) است.
4.    در صورت بروز علائم آگرانولوسیتوز ( گلودرد، تب یا بثورات جلدی) باید سریعاً به پزشک مراجعه شود.

عوارض جانبی:
آگرانولوسیتوز ( تب، لرز، گلودرد‌) زردی چشم و پوست ( یرقان انسدادی ) از عوارض جانبی مهم دارو هستند.

تداخل داروی:
مصرف همزمان داروهای ضد انعقاد خوراکی با متی مازول ممکن است باعث افزایش اثرات ضدانعقادی شود. مصرف همزمان داروهای مضعف مغز استخوان با متی مازول ممکن است باعث تشدید عوارض جانبی دارو شود.

نکات قابل توصیه:
دارو باید هر روز در ساعت مشخص مصرف شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : در پرکاری تیروئید ( با توجه به شدت آن) mg/day 60-15 به عنوان مقدار شروع در 3 مقدار منقسم به مدت 8-6 هفته مصرف می شود. مقدار مصرف نگهدارنده mg/day 30-5 در 3-2 مقدار منقسم است. در بحران تیروئید سمی 20-15 میلی گرم هر 4 ساعت در روز اول همراه با سایر اقدامات درمانی مصرف می شود.
کودکان : در پرکاری تیروئید مقدار شروع mg/kg/day0/4 در سه مقدار منقسم و مقدار مصرف نگهدارنده mg/kg/day 0/2 در 3 مقدار منقسم است.

اشکال دارویی:
Tablet: 5 mg

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص متی مازول ایران هورمون 5 میلی گرم    
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
     
قرص متی مازول لقمان 5 میلی گرم    
داروسازی لقمان [ ایران ]
     
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
METHIMAZOLE IRANHORMONE 5MG TAB    
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]
     
METHIMAZOLE LOGHMAN 5MG TAB    
داروسازی لقمان [ IRAN ]