قرص مخمر آبجو Sun Ntaurals

قرص Brewer’s yeast بروورز ییست healthaid
سافت ژل  American B.B.Y آمریکن بی.بی.وای(بست بروورز ییست) TNT FORMULA

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو : Dried Yeast
گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)


مصرف در بارداری:
اطلاعات دارویی:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
قرص بروورز ییست healthaid
قرص مخمر آبجو Sun Ntaurals
سافت ژل آمریکن بی.بی.وای(بست بروورز ییست) TNT FORMULA


تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده
Tablet Brewer’s yeast healthaid
Tablet Brewer’s yeast Sun Ntaurals
American B.B.Y (Best Brewers Yeast) TNT FORMULA