نام علمی دارو (ژنریک): Monobenzone
گروه دارویی: Dermatological Drugs and Sunscreens 
داروهای پوستی و ضد آفتاب ها

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:
این فرآورده برای دپیگمانتاسیون نهایی در ویتیلگو گسترده به کار می‌رود.
 
مکانیسم اثر:
مکانیسم اثر دپیگمانتاسیون این دارو نامعلوم است. منوبنزون باعث ترشح ملانین از ملانوسیت‌ها می شود و ممکن است باعث تخریب دپیگمانتاسیون دائمی شود.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
در صورت حساسیت مفرط به یکی از اجزاء فرآورده یا به عنوان جایگزین هیدروکینون نباید مصرف شود.
 
هشدارها:
  1. این دارو دپیگمانته کننده قوی بوده و نباید به عنوان سفیدکننده آرایشی به کار رود.
  2. این فرآورده برای مصرف خارجی است،از تماس آن با چشم جلوگیری شود.
  3. بعد از مصرف این دارو، ‌پوست برای تمام مدت عمر حساس خواهد شد، لذا در صور تماس بانور خورشید باید از فرآورده‌های ضد آفتاب استفاده شود.
  4. دپیگمانتاسیون بعد از 4-1 ماه درمان بامنوبنزون کامل خواهد شد، اگر نتایج درمان رضایت‌بخش نبود، مصرف دارو باید قطع شود.در صورت مطلوب بدون دپیگمانتاسیون، مصرف (معمولاً فقط 2 بار در هفته) باید به منظور حفظ دپیگمانتاسیون تداوم یابد.
عوارض جانبی:
تحریک، سوزش والتهاب پوست از عوارض جانبی این دارو می‌باشند.
 
تداخل دارویی: 
نکات قابل توصیه: 
مقدار مصرف:
3-2 بار در روز یک لایه نازک از کرم باید نواحی پیگمانته گذاشته و ماساژ داده شود.
 
اشکال دارویی:
Topical Cream: 20%

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کرم منوبنزن-بهوزان 20%
داروسازی بهوزان [ ایران ]

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MONOBENZONE-BEHVAZAN 20% CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]