داروی نوسکاپین Noscapine

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Noscapine
گروه دارویی: Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants
داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

داروی نوسکاپین یک مهار کننده مرکزی سرفه است که فعالیت‌ها و کاربردهای مشابه با دکسترومتورفان دارد. به صورت خوراکی با دوز حداکثر mg50، 3 بار در روز تجویز می‌شود. همچنین به صورت ascorbate، camsilate، embonate و هیدرو کلرید تجویز می‌شود. همچنین به طریق مقعدی نیز تجویز می‌گردد.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

همانند دکسترومتورفان واکنش‌های افزایش حساسیت رخ داده‌اند.


تداخل دارویی:

این دارو نباید همراه با الکل و دیگر دپرسانت‌های دستگاه‌های عصبی مرکزی تجویز گردد.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.irاشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):