قرص BIOVIRAPINE بایوویراپین 200 میلی گرم

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Nevirapine
گروه دارویی:     Antivirals
داروهای ضد ویروس


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
ضد ویروس (مهارکننده غیر نوکلئوزیدی آنزیم ترانس کریپتاز معکوس).
a) عفونت HIV-1 (با دیگر داروهای ضد رترو ویروس):
بزرگسالان:

200mg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس200mg از راه خوراکی عر 12 ساعت.
کودکان 2ماه تا 8 سال : 4mg/kg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس4mg/kg از راه خوراکی هر 12 ساعت.
کودکان 8سال و بیشتر: 4mg/kg از راه خوراکی، روزی 1بار برای 14روز و سپس4mg/kg از راه خوراکی هر 12 ساعت.
b) پیشگیری از انتقال HIV از مادر به جنین در زنان بدون درمان قبلی با داروهای ضد آنتی رترو ویروس
بزرگسالان:

200mg از راه خوراکی در شروع زایمان
نوزادان: 2mg/kg از راه خوراکی در عرض 48تا 72 ساعت بعد از تولد

مکانیسم اثر:
دارو سبب مهار آنزیم ترانس کریپتاز معکوس شده و نیز آنزیم DNA پلیمراز وابسته به DNA و RNA را نیز مهار می کند.
 
فارماکوکینتیک:
فراهم زیستی دارو بیش از 90% بوده و به میزان 60% به پروتئین های پلاسما متصل می شود و توزیع گسترده ای در بدن داشته، از جفت عبور می کند و در شیر ترشح می شود. متابولیسم دارو توسط سیستم P450 کبدی بویژه CYP3A4 صورت می گیرد.

موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:
تب، سردرد، نوروپاتی محیطی، تهوع، اسهال، استوماتیت، نوتروپنی، هپاتیت، سمیت کبدی، میالژی، راش، سندروم استیونس-جانسون.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان نویراپین با داروهای ضد بارداری خوراکی، مهارکننده های پروتئاز و کتوکونازول ممکن است سبب کاهش سطح سرمی داروهای قید شده شود.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
قرص بایوویراپین 200 میلی گرم    
داروسازی باختر بیوشیمی [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
BIOVIRAPINE 200MG TAB    
داروسازی باختر بیوشیمی [ IRAN ]