واکسن HEPAVAX-GENE TF هپاواکس-جین تی اف 20 میکروگرم میلی لیتر

واکسن HEPAVAX-GENE هپاواکس-جین 100 میکروگرم/5 میلی لیتر

واکسن ENGERIX-B انجریکس-بی 20 میکروگرم 10دوز

هپاتیتیس بی ویروس HEPATITIS B VIRUS

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Hepatitis B Vaccines
گروه دارویی:     Vaccins Immunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
واکسن هپاتیت B برای ایمن سازی بر علیه تمام عفونت های ایجاد شده به وسیله انواع ویروس های هپاتیت B و همچنین برای واکسیناسیون، به خصوص افرادی که بیشتر در معرض خطر عفونت هپاتیت B هستند(مثل بیماران هموفیلی، تالاسمی، بیماران نیازمند انتقال مقادیر زیادی خون، نیروهای نظامی، کارکنان غسالخانه، متصدیان کفن و دفن اجساد، کارکنان بانک خون، زندانیان، بیماران روانی بستری و کارکنان تیمارستان استفاده می شود. کارکنان بهداشتی درمانی که ممکن است به نحوی با خون یا نمونه های آزمایشگاهی بیماران کار کنند، و نوزادان زائیده شده از مادران HBsAg مثبت باید در مقابل هپاتیت B واکسینه شوند. افرادی که با خون آلوده تماس تزریقی، مخاطی یا خوراکی داشته اند و بیماران تحت درمان با مهارکننده آلفا-1-پروتئیناز علاوه بر واکسیناسیون باید ایمنوگلوبولین هپاتیت B نیز دریافت کنند.

مکانیسم اثر:
واکسن نوترکیبی هپاتیتB از آنتی ژن سطحی HBsAg، تولید شده توسط سلول های مخمر به دست می آید. این واکسن تولید پادتن های ضدHBs، را در بیشتر افرادی که یک دوره سه نوبتی واکسیناسیون را انجام داده باشند، تحریک می کند. ایجاد مصونیت با میزان پادتن بیش از mlU/ml10 اثبات می شود.
ایمنی زایی: در 98-94% افراد واکسینه شده مصونیت ایجاد می شود و این مصونیت مدت 5 سال طول می کشد و در این مدت به تزریق یادآوری نیازی نیست.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
هشدارها:
1. بیماران مبتلا به نقص ایمنی به مقادیر بیشتری از واکسن نیازمند هستند.
2. واکسن هپاتیتB بر علیه ویروسهای هپاتیتE,C,A و سایر ویروسهای مولد عفونت های کبدی مصونیت ایجاد نمی کند.
3. اثر این واکسن در افراد با سن بیشتر از 40 سال کاهش می یابد.

عوارض جانبی:
خستگی، ضعف، تب، ناخوشی، افزایش تعریق، احساس گرما، لرز، سردرد، سرگیجه، کهیر، درد و التهاب در محل تزریق، لنفادنوپاتی از عوارض جانبی این واکسن می باشند.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان داروهای کاهنده سیستم ایمنی و گلوکوکورتیکوئیدها ممکن است پاسخ ایمنی ناقص را موجب شوند.

نکات قابل توصیه:
1. در صورت عفونت فعال و شدید باید واکسیناسیون هپاتیتB را به تعویق انداخت، مگر اینکه تأخیر در واکسیناسیون عواقب وخیم تری را به دنبال داشته باشد.
2. محل تزریق عضلانی در ایجاد پاسخ ایمنی تأثیر دارد. تزریق در عضله دلتوئید برای بزرگسالان و در عضله ران برای کودکان توصیه شده است. تزریق در عضله سرینی باعث کاهش پاسخ ایمنی می شود.
3. واکسن هپاتیتB باید در دمای 8-2 درجه سانتیگراد و به دور از نور نگهداری شود. از انجماد واکسن جلوگیری شود.

مقدار مصرف:
برنامه واکسیناسیون برای گروه های پرخطر شامل تزریق سه نوبت واکسن (نوبت دوم و سوم به ترتیب 1و 6 ماه بعد از نوبت اول) و هر نوبت برای بزرگسالان مقدار 10 یا 20 میکروگرم و برای کودکان 10-5/2 میکروگرم می باشد.
برای بیماران مبتلا به نقص ایمنی یا بیماران تحت درمان با دیالیز، 40 میکروگرم در هر نوبت برای 4 نوبت(0،2،1 و 6 ماه) تزریق شود. در بیماران دیالیزی 3-2 ماه بعد از نوبت سوم تزریق اگر سطح Anti-HBs کمتر از mlU/ml10 باشد مجدداً باید واکسیناسیون انجام شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
Injection:5µg/ml HBsAg for adults & 2.5µg/ml HBsAg for children

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
واکسن هپاواکس-جین تی اف 20میکروگرم/میلی لیتر    
CRUCELL [ کره ]
         کی بی سی
واکسن هپاواکس-جین 100 میکروگرم/5 میلی لیتر    
CRUCELL [ کره ]
         کی بی سی
واکسن انجریکس-بی 20 میکروگرم 10دوز    
GSK [ بلژیک ]
         جهان بهبود
واکسن انژریکس-بی 20 میکروگرم 1 دوز    
GSK [ بلژیک ]
         جهان بهبود
واکسن هپاتیتیس بی ویروس 20 میکروگرم 1میلی لیتر    
SERUM INSTITUTE [ هند ]
         اوین دارو
واکسن هپاتیتیس بی 100 میکروگرم 5 میلی لیتر    
SERUM INSTITUTE [ هند ]
         اوین دارو


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
HEPAVAX-GENE TF Injection 20 mcg/ml    
CRUCELL [ KOREA ]
         کی بی سی
HEPAVAX-GENE Injection 100 mcg/5ml    
CRUCELL [ KOREA ]
         کی بی سی
ENGERIX-B Injection 20 mcg,10 doses    
GSK [ BELGIUM ]
         جهان بهبود
ENGERIX-B Injection 20 mcg,1 dose    
GSK [ BELGIUM ]
         جهان بهبود
HEPATITIS B VIRUS Injection 20 mcg, 1 ml    
SERUM INSTITUTE [ INDIA ]
         اوین دارو
HEPATITIS B VIRUS Injection 100 mcg,5 ml    
SERUM INSTITUTE [ INDIA ]
         اوین دارو