هیدرومورفون Hydromorphone

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Hydromorphone
گروه دارویی: Analgesics Anti- inflammatory Drugs and Antipyretics
داروهای مسکن ،ضد التهاب و ضد تب ها 

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
موارد مصرف:

یک داروی ضد درد مخدر است.
این دارو شبیه مرفین است ولی قدرت ضد درد بیشتری دارد. یک جانشین مفید برای مرفین است چون بهتر در آب حل می شود و مقادیر کمتری از آن می تواند در زیر جلد تزریق شود. پس از تزریق شروع اثر آن معمولاً بعد از 15 دقیقه شروع می شود و ضد درد بودن آن تا 3 الی 5 ساعت ادامه دارد. در صورت مصرف خوراکی معمولاً 30 دقیقه بعد اثر ضد درد آن شروع می شود.
برای تسکین دردهای متوسط تا شدید است.


مکانیسم اثر:
فارماکوکینتیک:

پس از مصرف خوراکی سریعاً ولی بطورناکامل ازدستگاه گوارش جذب می شود. زیست دستیابی خوراکی آن در حدود 50% است نیمه عمرحذف آن در پلاسما حدود 5/2ساعت پس از مصرف خوراکی یا داخل وریدی است. بطور وسیعی در بافتها پخش می شود و از جفت عبور می کند. در کبد متابولیزه می شود و عمدتاً در ادرار ترشح می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:

مانند دیگر داروهای ضد درد مخدر.


عوارض جانبی:

در کل مانند دیگر داروهای ضد درد مخدر.


تداخل دارویی:

همانند دیگر داروهای ضد درد مخدر.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

از طریق تزریق زیر جلدی یا عضلانی در دوز اولیه 1 تا 2 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعت استفاده می شود. می تواند بصورت مصرف آهسته داخل وریدی یا تزریق داخل سرم بصورت داخل رگی یا زیر پوستی استفاده شود و دوز آن بر اساس نیاز تنظیم شود.
دوزهای بیشتر تزریقی ممکن است در بیمارانی که به مخدرها تحمل پیدا کرده اند استفاده شود. که در این صورت از محلولهای 10 میلی گرم در میلی لیتر استفاده می شود.
در انگلستان دوز اولیه آن از طریق خوراکی 3/1 میلی گرم هر 4 ساعت است و در صورت احتیاج می تواند بیشتر شود. در آمریکا 2 میلی گرم هر 4 تا 6 ساعت و می تواند تا 4 میلی گرم یا بیشتر در دردهای شدید استفاده شود. ترکیبات آهسته رهش وجود دارد که می تواند روزی دو بار استفاده شود. دوز مورد استفاده از طریق مقعد3 میلی گرم هر 6 تا 8 ساعت است.
هیدرومورفون هیدروکلراید به صورت شربت با دوز1 میلی گرم هر 3 تا 4 ساعت برای بهبود سرفه بدون خلط استفاده می شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):