اطلاعات داروی هیدروکسید منیزیم Magnesium Hydroxide (مینومگ MINOOMAG، لاکسی LAX-MEL ) (سوسپانسیون)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:     Magnesium Hydroxide
گروه دارویی:     Gastrointestinal Drugs
داروهای گوارشی

مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
1. این دارو را میتوان به عنوان ضد اسید مصرف نمود.
2. هیدروکسید منیزیم ( و سولفات منیزیم) در درمان کوتاه مدت یبوست مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
اثر ضد اسید این دارو همانند بقیه آنتی اسیدها ناشی از خنثی سازی اسید معده توسط دارو استولی نمی تواند اثر مستقیم روی تولید اسید معده داشته باشد. به عنوان مسهل یا جذب آب به داخل روده ناشی از فشار اسموتیک، حرکات دودی روده و دفع مدفوع را تسهیل می کند.

فارماکوکینتیک:
هیدروکسید منیزیم یک ضد اسید سریع الاثر می باشد. 10 درصد منیزیم مصرف شده در دارو جذب می گردد. اثر این فرآورده به عنوان ملین 3-5/0 ساعت بعد از مصرف شروع می شود.

موارد منع مصرف:
درعیب شدید کار کلیه، ترکیبات حاوی منیزیم نباید مصرف شود.

هشدارها:
1. ظرفیت خنثی سازی اسید این فرآورده کم می باشد.
2. مصرف مکرر و زیاد به عنوان ضداسید باعث بروز اثرات مسهلی این دارو می گردد.
3. به دلیل اثر اسموتیک این دارو و جذب آب از خون، باید همراه با یک لیوان آب مصرف گردد.
4. در کودکان با احتیاط مصرف گردد، زیرا احتمال افزایش منیزیم خون وجود دارد.
عوارض جانبی:
با مصرف طوانی این فرآورده احتمال بروز اختلال الکترولیتی با علائم سرگیجه، منگی، ضربان نامنظم قلب، تغییرات خلقی و روانی، خستگی و ضعف وجود دارد. این اثرات در صورت وجود نارسایی کلیه، به دلیل تجمع منیزیم در بدن، تشدید می گردد. اسهال، تهوع و استفراغ از دیگر عوارض آن است.
تداخل دارویی:
مصرف همزمان ضد اسیدها با سایر داروها می تواند در جذب آنها مداخله کند و بنابراین باید از لحاظ مدت زمان مصرف مورد دقت بیشتری قرار گیرد. از جمله این داروها میتوان از کینیدین، داروهای ضدانعقاد خوراکی، ترکیبات ضد دیسکینزی، داروهای ضد موسکارینی، سایمتیدین، گلیکوزیدهای دیژیتال، ایزونیازید، کتوکونازول، لوودوپا، متنامین، فنوتیازین ها، فسفات ها، سالیسیلات ها، پلیاسترن سولفونات، ویتامین D، تتراسایکلین ها و تیوگزانتین ها نام برد.

نکات قابل توصیه:
1. مصرف این دارو در کودکان به عنوان ضد اسید درهر نوبت باید حداقل با نصف لیوان آب یا سایر مایعات همراه باشد.
2. قبل از استفاده از سوسپانسیون بایستی شیشه دارو به خوبی تکان داده شود.

مقدار مصرف:
بزرگسالان : به عنوان ضد اسید 15-5 میلی لیتر چهار بار در روز با یک لیوان آب و به عنوان مسهل 60-30 میلی لیتر به صورت مقدار واحد همراه با یک لیوان آب یا سایر مایعات مصرف می گردد.
کودکان : در کودکان تا 12 سال به عنوان ضد اسید 5-5/2 میلی لیتر حداکثر 4 بار در روز و به عنوان مسهل در کودکان تا یک سال 5 میلی لیتر و در کودکان 12-1 سال، مقدار 30-5/7 میلی لیتر به صورت مقدار واحد مصرف می گردد.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
Suspension: 8%
تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
سوسپانسیون لاکسی ژل 240 میلی لیتر    
داروسازی البرز دارو [ ایران ]
         
سوسپانسیون لاکس-مل 8% 240 میلی لیتر    
داروسازی تولید دارو [ ایران ]
         
سوسپانسیون منیزیم هیدروکساید سها 8% 240 میلی لیتر    
داروسازی سها [ ایران ]
         
سوسپانسیون مینومگ 8% 240 میلی لیتر    
داروسازی مینو [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
LAXIGEL 240ML SUSP    
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]
         
LAX-MEL 8% 240ML SUSP    
داروسازی تولید دارو [ IRAN ]
         
MAGNESIUM HYDROXIDE SOHA 8% 240ML SUSP    
داروسازی سها [ IRAN ]
         
MINOOMAG 8% 240ML SUSP    
داروسازی مینو [ IRAN ]