واکسن ایموواکس پولیو IMOVAX

قطره خوراکی اپورو 10 و 20 دوز OPVERO

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو:  (Poliovirus Oral Vaccine (OPV
گروه دارویی:     VaccinsImmunoglobulins and Antisera
واکسن ها،ایمنوگلوبولین ها و ضد سرم ها


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
این واکسن برای ایجاد ایمنی فعال بر علیه ویروس فلج کودکان به کار می رود.


مکانیسم اثر:
واکسن خوراکی فلج کودکان(OPV) از ویروس های زنده ضعیف شده تهیه می شود و با تولید یک عفونت مشابه عفونت طبیعی ولی بدون علائم بیماری، مصونیت سیستمیک و مخاطی ایجاد می کند.
ایمنی زایی: 1 تا 2 هفته بعد از 3 نوبت واکسن، در بیش از 95% کودکان واکسینه شده آنتی بادی بر علیه تمام انواع ویروس تولید می شود. مصونیت ایجاد شده تا سالهای زیادی بعد از واکسینایون باقی می ماند.

فارماکوکینتیک:
موارد منع مصرف:
در صورت حساسیت به یکی از اجزاء واکسن و در بیماران مبتلا به هر نوع بیماری حاد، استفراغ یا اسهال پایدار و بیماران با ضعف پیشرفته، بیماران دارای نقص ایمنی یا افراد دارای سابقه فامیلی نقص ایمنی و یا افرادی که با یک بیمار دارای نقص ایمنی زندگی می کنند، نباید این واکسن را مصرف کرد.

هشدارها:
1. در کودکان با سابقه فامیلی نقص ایمنی، تا زمان تأیید سطح ایمنی طبیعی در کلیه کودکان خانواده باید از مصرف واکسن خودداری کرد.
2. در کلیه موارد منع مصرف واکسن خوراکی فلج کودکان(OVP) باید از واکسن تزریقی فلج کودکان (IVP) استفاده کرد.

عوارض جانبی:
این واکسن هیچگونه عارضه جانبی شایع ندارد.

تداخل دارویی:
به دلیل کاهش سطح ایمنی، در هنگام مصرف داروهای کاهنده سیستم ایمنی از انجام واکسیناسیون باید خودداری کرد. واکسن وبا میزان ایمن سازی توسط واکسن خوراکی فلج کودکان را کاهش می دهد. بنابراین بین مصرف این واکسن ها باید یک فاصله یک ماهه قرار داد.

نکات قابل توصیه:
1. به دلیل دفع ویروس از طریق مدفوع و آب دهان برای مدت6 تا 8 هفته بعد از واکسیناسیون به مراقبتهای بهداشتی توجه خاص شود. به طور مثال بعد از تنظیف نوزادان دستها با آب و صابون شسته شود.
2. واکسن خوراکی فلج کودکان بدون رنگ یا قرمز کمرنگ می باشد و هر گونه تغییر رنگ مادامی که مایع واکسن شفاف است، هیچ اهمیتی ندارد.
3. برای برنامه واکسیناسیون کودکان واکسن خوراکی نسبت به واکسن تزریقی دارای ارجحیت است چونکه این واکسن ایمنی روده ای ایجاد می کند، تجویز آن آسان است و به راحتی توسط کودکان پذیرفته می شود.
4. واکسن در دمای اتاق واکسن پایدار نیست و باید در فریزر نگهداری شود. بعد از ذوب شدن، در صورتی که بیش از 24 ساعت در این وضعیت بماند، واکسن باید در دمای 8-2 درجه سانتی گراد نگهداری شود و در این صورت به مدت 30 روز قابل استفاده می باشد. در صورت عدم مصرف به مدت کمتر از 24 ساعت بعد از ذوب می توان واکسن را در فریزر قرار داد و چرخه انجماد-ذوب نباید بیش از ده بار تکرار شود.

مقدار مصرف:
این واکسن خوراکی است، باید از تزریق آن خودداری کرد.
دوره اولیه ایمنی سازی شامل سه نوبت 5/0 میلی لیتری، اولین نوبت 12-6 هفته بعد از تولد، دومین نوبت 8 هفته بعد از نوبت اول(4 ماهگی) و نوبت سوم 12-8 ماه بعد از نوبت دوم (18ماهگی). این نوبتها همراه با واکسن سه گانه (DTP) تجویز می شوند. در مناطق آندمیک یک نوبت اضافی در سن 6 سالگی توصیه می شود. نوبت یادآوری واکسن در سنین 19-15 سالگی توصیه می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

اشکال دارویی:
In 0.5 ml single dose Dispettes

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
واکسن ایموواکس پولیو    
SANOFI PASTEUR [ فرانسه ]
         کی بی سی
قطره خوراکی اپورو 10دوز    
SANOFI PASTEUR [ فرانسه ]
         کی بی سی
قطره خوراکی اوپورو 20دوز    
SANOFI PASTEUR [ فرانسه ]
کی بی سی


تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
IMOVAX POLIO Injection    
SANOFI PASTEUR [ FRANCE ]
         کی بی سی
OPVERO Drop,Oral,10 doses    
SANOFI PASTEUR [ FRANCE ]
         کی بی سی
OPVERO Drop,Oral,20 doses    
SANOFI PASTEUR [ FRANCE ]
         کی بی سی