آمپول ویتامین B12 ب12 100 میکروگرم
آمپول ویتامین B12 ب12 1000میکروگرم
آمپول ویتامین B12 ب12 100میکروگرم
آمپول CYANOVIT سیانوویت 1000میکروگرم
آمپول BITAVION بیتاویون 100 میکروگرم
آمپول BITAVION بیتاویون 1000میکروگرم
آمپول VIBALMIN ویبالمین 100 میکروگرم
آمپول VIBALMIN ویبالمین 1000میکروگرم 

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو: Vitamin B12 Substances
گروه دارویی: Nutritional Agents and Vitamins
عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

این ویتامین در درمان کم خونی پرنیسیوز ناشی از فقدان یا مهار فاکتور داخلی مصرف می شود. این دارو در پیشگیری و کمبود ویتامین B12 و برای پیشگیری از بروز کمبود آن پس از برداشت تمامی معده و قسمت زیادی از ایلتوم مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

ویتامین B12 به صورت کوآنزیم در اعمال متابولیک مختلفی مانند متابولیسم کربوهیدرات ها و چربی ها و ساخت پروتئین، دخالت می کنند و عمدتاً به دلیل تأثیر در متابولیسم متیولین، اسید فولیک و مانولیک، برای رشد و تکثیر سلولی، خونسازی و ساخت نوکلئوپروتئین و میلین ضروری است.


فارماکوکینتیک:

پیوند این ویتامین به پروتئین خاصی به نام ترانس کوبالامین زیاد است. 90% دارو در کبد ذخیره می شود. متابولیسم آن کبدی و نیمه عمر آن تقریباً 6 روز(400 روز در کبد) است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت پلاسمایی از راه تزریق عضلانی 60 دقیقه است. ویتامین B12 از طریق صفرا دفع می شود. مقادیر بیش از حد مورد نیاز روزانه بدون تغییر از طریق ادرار دفع می شود.


موارد منع مصرف:

این دارو در بیماری لبر (Leber) نباید مصرف شود.


هشدارها:

1. پیش از شروع درمان با ویتامین B12 تشخیص کمبود آن باید با بررسی های آزمایشگاهی تأیید شود. تجویز این ویتامین ممکن است کمبود اسید فولیک را پنهان سازد.
2. ویتامین B12 را نباید از راه وریدی تزریق کرد. هر چند که مقادیر کمی از آن در محلول های تهیه شده برای کسانی که فقط از راه تزریقی تغذیه می کنند، وجود دارد.


عوارض جانبی:
تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:

1. درکم خونی پرنیسیوز یا متعاقب برداشت تمامی معده و برداشت قسمت وسیعی از ایلئوم، مصرف دارو برای تمام دوره زندگی باید ادامه یابد.
2. از آنجا که کمبود ویتامین های گروه B به تنهایی شایع نیست به طور معمول ترکیبی از این ویتامین ها تجویز می شود.


مقدار مصرف:

بزرگسالان : در پیشگیری از کمبود ویتامین، به عنوان بخشی از تغذیه تام وریدی، مقدار مصرف بر اساس نیاز هر بیمار تعیین می شود. در درمان کمبود ویتامین mg/day0/1 هر 7-6 روز تزریق عضلانی می شود. در صورت بهبود بالینی و بروز پاسخ رتیکولوسیت، 1/0 میلی گرم هر یک روز در میان نیز تزریق می شود. سپس mg 0/1 میلی گرم هر 4-3 روز به مدت 3-2 هفته نیز از راه عضلانی تزریق می گردد. مقدار مصرف نگهدارنده، 2/0-1/0 میلی گرم یک بار در ماه است که از راه عضلانی تزریق می شود.
کودکان : در پیشگیری از کمبود ویتامین به عنوان بخشی از تغذیه وریدی مقدار مصرف بر اساس نیاز هر بیمار تعیین می شود. در درمان کمبود ویتامین mcg/day50-30 به مدت دو هفته یا بیشتر تزریق عضلانی می شود. به عنوان مقدار نگهدارنده، 1/0 میلی گرم هر ماه یک بار برای دو هفته( در صورت نیاز) تزریق عضلانی می شود.

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Injection:100 mcg/ml


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
آمپول ویتامین ب12 داروپخش 100 میکروگرم
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

آمپول اسوه-ویتامین ب12 100میکروگرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

آمپول اسوه-ویتامین ب12 1000میکروگرم
داروسازی اسوه [ ایران ]

آمپول ویتامین ب12-اکسیر 100میکروگرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

آمپول سیانوویت 1000میکروگرم
داروسازی اکسیر [ ایران ]

آمپول بیتاویون 100 میکروگرم
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]

آمپول بیتاویون 1000میکروگرم
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]

آمپول ویتامین ب12 رها 1000میکروگرم
داروسازی رها [ ایران ]

ویتامین ب12 زهراوی 1000میکروگرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]

آمپول ویتامین ب12 زهراوی 100 میکروگرم
داروسازی زهراوی [ ایران ]

آمپول ویبالمین 100 میکروگرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

آمپول ویبالمین 1000میکروگرم
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
VITAMIN B12 DP 100MCG/1ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

OSVE-VITAMIN B12 100MCG/1ML AMP
داروسازی اسوه [ IRAN ]

OSVE-VITAMIN B12 1000MCG/1ML AMP
داروسازی اسوه [ IRAN ]

VITAMIN B12-EXIR 100MCG AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

CYANOVIT 1000MCG/1ml AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

BITAVION 100MCG/1ML AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]

BITAVION 1000MCG/1ML AMP
داروسازی ایران هورمون [ IRAN ]

VITAMIN B12 RAHA 1000MCG/1ML AMP
داروسازی رها [ IRAN ]

VITAMIN B12 ZAHRAVI 1000MCG/1ML AMP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]

VITAMIN B12 ZAHRAVI 100MCG/1ML AMP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]

VIBALMIN 100MG/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]

VIBALMIN 1000MCG/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]