اطلاعات داروی پروژسترون Progesterone (سیکلوژست CYCLOGEST، فرتیژست FERTIGEST) (آمپول، شیاف)

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

دانلود نرم افزار اطلاعات داروها

نام علمی دارو:     Progesterone
گروه دارویی:     Sex Hormones
هورمون های جنسی


مصرف در بارداری:     
موارد مصرف:
پروژسترون برای درمان آمنوره یا فقدان قاعدگی و خونریزیهای غیر طبیعی رحم که به علت عدم تعادل هورمونی ایجاد شده باشند و نیز در عدم وجود اختلال ارگانیک مثل فیبروئید زیر مخاطی و یا سرطان رحم و نیز به عنوان کنتراسپتیو در اشکال مختلف به کار می رود. دیگر موارد مصرف پروژسترون شامل کنترل منوراژی، افزایش ظرفیت تنفسی در بیماران دچار سندرومPickwickian، زایمان زودرس، آندومتریوز، سندروم پیش از قاعدگی و در زنان فاقد تخمدان برای آماده کردن رحم جهت پذیرش تخمک بارور شده در خارج از بدن می باشد.

مکانیسم اثر:
این دارو با اتصال به گیرنده های خود در نزدیکی هسته سلول، موجب افزایش ساخت پروتئین می گردد. پروژسترون با مهار آزاد شدن گنادوتروپین های هیپوفیزی از بلوغ فولیکول و تخمک گذاری جلوگیری و با ایجاد تغییرات ترشحی در آندومتر موجب جلوگیری از بارداری می شود.

فارماکوکینتیک:
محلول روغنی پروژسترون بعد از تزریق به سرعت جذب می شود ولی سرعت جذب آن برای اثر مطلوب کافی نیست. دارو عمدتاً در کبد غیر فعال شده و از ادرار دفع می شود. پروژسترون دارای نیمه عمر حدود 5 دقیقه می باشد.

موارد منع مصرف:
در صورت وجود اختلالات ترومبوآمبولیک، سرطان پستان، خونریزی واژن و سقط فراموش شده نباید از پروژسترون استفاده شود. تجویز داخل رحمی پروژسترون به جهت جلوگیری از بارداری در مواردی مانند آبستنی، سابقه آبستنی نابجا، وجود بیماری های التهابی لگن و یا سابقه آن، وجود یا سابقه بیماری های قابل انتقال آمیزشی مثل سوزاک و عفونت های کلامیدیایی، آندوکاردیت بعد از زایمان و یا سقط عفونی، اکتینومیکوز دستگاه تناسلی، ایدز و نیز نیاز به درمان با کورتیکواستروئیدها نباید صورت گیرد.

هشدارها:
1. در صورت کاهش شدید بینائی، بیرون آمدگی چشم، دوبینی، میگرن، بروز اختلالات ترومبوتیک مثل ترومبوفلبیت، اختلالات مغزی عروقی، آمبولی ریوی و ترومبوز شبکیه چشم باید تجویز پروژسترون تزریقی قطع شود.
2. احتمال بروز آبستنی نابجا با کاشت داخل رحمی پروژسترون بیشتر از سایر روشهای جلوگیری از بارداری است. این احتمال بویژه در جراحی لگن، آندومتریت و آندومتریوز افزایش می یابد.
3. قبل از تزریق پروژسترون بایستی آزمایشات فیزیکی پستان و معاینه وضعیت لگن انجام شود.
4. در صورت وجود بیماری هایی مثل صرع، میگرن، آسم، اختلال قلبی و کلیوی و نیز سابقه افسردگی روانی و دیابت، با احتیاط تجویز شود.
5. در صورت نیاز به تجویز استروژن، بهتر است تجویز پروژسترون را در دو هفته بعد از استروژن آغاز نمود. چنانچه طی تجویز پروژسترون خونریزی قاعدگی آغاز شود، بایستی تزریق پروژسترون قطع گردد.

عوارض جانبی:
خونریزی های نامنظم، لکه بینی، تغییر در جریان خون قاعدگی، فقدان قاعدگی، خیز، تغییرات وزن، تغییر ترشحات دهانه رحم، یرقان ناشی از توقف صفرا، بثورات جلدی، کلوآسما و افسردگی از عوارض جانبی دارو هستند.

تداخل دارویی:
مصرف همزمان پروژستین ها با بروموکریپتین موجب ترشح بیش از حد و خودبه خودی شیر می گردد. ترکیبات القاء کننده آنزیم های کبدی مثل کاربامازپین و فنی توئین موجب کاهش کارآیی پروژستین ها می شوند.

نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:
پروژستین در آمنوره ثانویه به میزان 10-5 میلی گرم برای 8-6 روز متوالی داخل عضلانی تجویز می شود. در صورتی که فعالیت تخمدان کافی باشد، 72-48 ساعت پس از قطع دارو خونریزی دیده می شود. درخونریزی های ناشی از اختلال عملکرد رحمیmg/day 10-5 به مدت 6 روز مصرف و خونریزی طی 6 روز قطع می شود.
مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.irاشکال دارویی:
Injection: 25 mg/ml
Injection : 50 mg/ml

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
شیاف واژینال سیکلوژست 200 میلی گرم    
ACTAVIS [ بریتانیا ]
         اکتوور
شیاف واژینال سیکلوژست 400 میلی گرم    
ACTAVIS [ بریتانیا ]
         اکتوور
آمپول فرتیژست 25 میلی گرم    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
آمپول فرتیژست 50 میلی گرم    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
شیاف فرتیژست 400 میلی گرم    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
شیاف فرتیژست 200 میلی گرم    
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
         
آمپول پروژسترون ایران هورمون 50 میلی گرم    
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
         
آمپول پروژسترون ایران هورمون 25 میلی گرم    
داروسازی ایران هورمون [ ایران ]
         
شیاف پروژسترون-بهوزان 400 میلی گرم    
داروسازی بهوزان [ ایران ]
         
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو    تولیدکننده [کشور]    توضیحات    وارد کننده
CYCLOGEST Pessary 200 mg    
ACTAVIS [ UK ]
         اکتوور
CYCLOGEST Pessary 400 mg    
ACTAVIS [ UK ]
         اکتوور
FERTIGEST 25MG AMP    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
FERTIGEST 50MG AMP    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
FERTIGEST 400MG SUPP    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
         
FERTIGEST 200MG SUPP    
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]