قرص MESTINON مستینون 60 میلی گرم 

 مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Pyridostigmine Bromide
گروه دارویی: Parasympathomimetics
پاراسمپاتومیمتیک ها
مصرف در بارداری:
موارد مصرف:

پیریدوستیگمین در درمان بیماری میاستنی گراو به کار برده می‌شود.


مکانیسم اثر:

این دارو از هیدرولیز استیل کولین به وسیله استیل کولین استراز جلوگیری می کند و نتیجه انتقال تکتنه های عصبی از محل اتصال عصب – عضله را تسهیل می‌نماید.


فارماکوکینتیک:

جذب این دارو از راه مجرای گوارش اندک است. در کبد و پلاسما متابولیزه می‌شود و از راه کلیه دفع می‌گردد.


موارد منع مصرف:

هشدارها:

1- در صورت وجود انسداد مکانیکی روده یا مجاری ادرار و نیز عفونت مجرای ادرار، با احتیاط فراوان تجویز شود.
2- به دلیل ایجادمشکلات تنفسی از مصرف این دارو پس از اعمال جراحی خودداری شود.
3- پیریدوستیگمین در شیر ترشح می شود.


عوارض جانبی:

از عوارض شایع این دارو می توان اسهال، تهوع یا استفراغ، کرامپ یا درد معده، افزایش غیر عادی تعریق و ترشح بزاق را نام برد.


تداخل دارویی:

آمینوگلیکوزیدها، داروهای بیهوش کننده استنشاقی هیدروکربنه و بیحس کننده‌های موضعی ممکن است مانع اثر این دارو گردند. این دارو می‌تواند متابولیسم بیحس کننده‌های موضعی استری را کاهش دهد.


نکات قابل توصیه:

مصرف دارو با غذا یا شیر احتمال بروز عوارض جانبی را کاهش می‌دهد.


مقدار مصرف:

بزرگسالان : به عنوان ضد میاستنی، برای شروع 60-30 میلی گرم هر 4-3 ساعت مصرف می‌شود. به عنوان مقدار نگهدارنده g/day1-0/06 ( به طور متوسط g/day0/6 ) مصرف می شود.
کودکان : مقدار mg/kg/day 7 یاmg/m³/day 200 در پنج یا شش مقدار منقسم مصرف می‌شود.

 مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Tablet : 10mg
Tablet : 60mg


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص مستینون 60 میلی گرم
MEDA [ سوئیس ]
ICN POLFA [ لهستان ]
ندای محیا
تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
MESTINON Tablet 60 mg
MEDA [ SWITZERLAD ]
ICN POLFA [ POLAND ]
ندای محیا