اطلاعات داروی کابرگولین Cabergoline

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: داروهای ضد پارکینسون

موارد مصرف:

هیپرپرولاکتینمیا، بیماری پارکینسون

مکانیسم:
کابرگولین آگونیست قوی و طولانی اثر رسپتور D2 بوده و سبب مهار ترشح پرولاکتین می شود.

فارماکوکینتیک:
کابرگولین پس از تجویز به فرم خوراکی به خوبی از دستگاه گوارش جذب می شود. نیمه عمر دارو بین 68-63 ساعت است. دارو به میزان 40% به پروتئین های پلاسما متصل می شود.

عوارض جانبی:
تهوع ، استفراغ، سر گیجه، هیپوتانسیون اورتوستاتیک، بی خوابی ،افسردگی، درد پستان، دیس منوره.

تداخلات دارویی:
الف - مصرف همزمان این دارو با پروپرانولول، قرص های ضد بارداری خوراکی و یا داروهای منقبض کننده عروقی خطر بروز انقباضات عروق محیطی را تشدید می نماید.
ب- مصرف همزمان این دارو با آنتاگونیست های دوپامین نظیر آنتی سایکوتیک ها و متوکلوپرامید اثرات آنتی پارکینسونیسم و کاهش دهنده پرولاکتین کابرگولین را کاهش می دهد.

هشدار ها:
مصرف این دارو در دوران شیردهی توصیه نمی شود.

اشکال داروئی:

قرص کابولین 0.5 میلی گرم
قرص کابرلین 0.5 میلی گرم
قرص کابرگولکس 2 میلی گرم
قرص کابرگولکس 1 میلی گرم
قرص کابرلین 1 میلی گرم
قرص کابولین 1 میلی گرم
قرص کابرگولکس 0.5 میلی گرم
قرص کاباسر 1 میلی گرم
قرص داستینکس 0.5 میلی گرم
قرص کابرگولین-مینو 1 میلی گرم

CABOLIN 0.5MG TAB
CABERLIN 0.5MG TAB
CABERGOLEX 2MG TAB
CABERGOLEX 1MG TAB
CABERLIN 1MG TAB
CABOLIN 1MG TAB
CABERGOLEX 0.5MG TAB
CABASER Tablet 1 mg
DOSTINEX Tablet 0.5 mg
CABERGULINE-MINOO® 1MG TAB