اطلاعات داروی کاربومرها Carbomers

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: سوسپانسیون کننده ها و قوام دهنده های داروئی

موارد مصرف:
این دارو برای درمان خشکی چشم استفاده می شود.

مکانیسم اثر:
ویسکوزیته این دارو بسیار بالاست و سبب افزایش مدت عملکرد قطره های چشم شده و همچنین به تنهایی یا در ترکیب با سایر مواد افزایش دهنده ویسکوزیته در فراورده های قطره چشمی مصنوعی به کار می روند.

اشکال داروئی: