قطره چشمی رافیکل RAPHICOL
قطره چشمی کلوبیوتیک CHLOBIOTIC

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Chloramphenicol-Ophtalmic
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی رها داروسازی سینا دارو

موارد مصرف:

کلرآمفنیکل در درمان باکتری های ملتحمه یا قرنیه ناشی از باکتری های حساس به دارو مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

کلرآمفنیکل یک آنتی بیوتیک متوقف کننده رشد باکتری با طیف اثر وسیع است و از طریق مهار ساخت پروتئینی ها اثر می کند.


فارماکوکینتیک:

این دارو از راه مخاط چشم به میزان کمی جذب می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

احساس سوزش یا گزش در چشم پس از مصرف داروگزارش شده است.


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

یک قطره هر 4-1 ساعت در چشم چکانده شود.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Sterile Eye Drops: 0.5%


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قطره چشمی رافیکل 0.5%
داروسازی رها [ ایران ]

قطره چشمی کلوبیوتیک
داروسازی سینا دارو [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
RAPHICOL®0.5% OPH DROP
داروسازی رها [ IRAN ]

CHLOBIOTIC 0.5% OPH DROP
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]