دهان شویه کلرهگزیدین بهسا CHLORHEXIDINE-BEHSA
دهان شویه هگزودین HEXODINE MOUTHWASH
محلول دی بی-اسکراب DB-SCRUB

مرکز اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب - www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Chlorhexidine
گروه دارویی: Disinfectants and Preservatives
ضدعفونی کننده ها و مواد محافظ

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی بهسا داروسازی دنیای بهداشت

موارد مصرف:

ضد عفونی کننده موضعی
دارو به فرم محلول برای شستشوی پوست و زخم ونیز به فرم محلول دهانی برای عفونت های کاندیدیاز و نیز کاهش تجمع پلاک های دندانی مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

کلرهگزیدین یک آنتی سپتیک بیس بی گوانید با خواص باکتریوساید یا باکترواستاتیک در برابر رنج وسیعی از باکتری های گرم مثبت و گرم منفی( بیشتر روی باکتری های گرم مثبت) است. دارو از طریق تخریب دیواره سلولی سبب مرگ میکروارگانیسم می شود


فارماکوکینتیک:

کلرهگزیدین به میزان جزئی از پوست و دستگاه گوارش جذب می شود.


موارد منع مصرف:
هشدارها:
عوارض جانبی:

حساسیت پوستی، تغییر رنگ برگشت پذیر زبان و دندان و نیز تغییر در حس چشایی پیرو استفاده از محلول های شستشوی دهانی


تداخل دارویی:
نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

مشخصات و اطلاعات داروها - www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:
تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
دهان شویه کلرهگزیدین-بهسا 0.2% 250 میلی لیتر
داروسازی بهسا [ ایران ]

محلول دی بی-اسکراب 4% 500 میلی لیتر
داروسازی دنیای بهداشت [ ایران ]

محلول دی بی-اسکراب 4% 250 میلی لیتر
داروسازی دنیای بهداشت [ ایران ]

دهان شویه هگزودین 0.12% 300 میلی لیتر
داروسازی دنیای بهداشت [ ایران ]

دهان شویه هگزودین 0.2% 300 میلی لیتر
داروسازی دنیای بهداشت [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CHLORHEXIDINE-BEHSA 0.2% 250ML MOUTHWASH
داروسازی بهسا [ IRAN ]

DB-SCRUB 4% 500ML SOL
داروسازی دنیای بهداشت [ IRAN ]

DB-SCRUB 4% 250ML SOL
داروسازی دنیای بهداشت [ IRAN ]

HEXODINE 0.12% 300ML MOUTHWASH
داروسازی دنیای بهداشت [ IRAN ]

HEXODINE 0.2% 300ML MOUTHWASH
داروسازی دنیای بهداشت [ IRAN ]