اطلاعات داروی کلسی تریول Calcitriol

اطلااعات و مشخصات دارو ها - daruyab.blog.ir

گروه داروئی: عوامل تغذیه ای و ویتامین ها(مکمل ها)

موارد مصرف:
کلسیتریول برای پیشگیری و درمان راشی تیسم و درمان کمی کلسیم خون همراه با کم کاری پاراتیروئید مصرف می شود.

فارماکوکینتیک:
این ویتامین به سهولت از ابتدا یا انتهای روده کوچک جذب می شود. نیمه عمر پلاسمایی کلسیترول از راه خوراکی 6-2 ساعت است. زمان لازم برای رسیدن به اوج غلظت سرمی، از راه خوراکی تقریباً 6-3 ساعت است. طول اثر کلسیترول 5-3 روز است. این ویتامین از راه صفرا و کلیه دفع می شود.

منع مصرف:
این دارو در زیادی کلسیم خون، هیپرویتامینوز D و استئودیستروفی کلیوی همراه با زیادی فسفات خون نباید مصرف شود.

عوارض جانبی:
با مصرف مقادیر بیش از حد این ویتامین، بی اشتهایی، تهوع و استفراغ، اسهال، کاهش وزن، تکرر ادرار، تعریق، سردرد، تشنگی، سرگیجه و افزایش غلظت کلسیم و فسفات در پلاسما و ادرار گزارش شده است.

تداخلات دارویی:
مصرف همزمان داروهای آنتی اسید حاوی منیزیم خون، بویژه در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی گردد. مصرف همزمان کلسیترول با مقادیر زیاد فراورده های حاوی کلسیم یا مدرهای تیازیدی ممکن است خطر زیادی کلسیم خون را افزایش دهد. مصرف همزمان سایر مشتقات ویتامین D با این دارو ممکن است باعث بروز مسمومیت گردد.

هشدار ها:

  1. در بیماران مبتلا به عیب کار کلیه یا درصورت مصرف مقادیر زیاد ویتامین، تعیین غلظت کلسیم پلاسما ضروری است.
  2. در صورت وجود تصلب شرایین یا عیب کار قلب، زیادی فسفات خون یا عیب کار کلیه و حساسیت مفرط به اثرات ویتامین D باید با احتیاط مصرف شود.
  3. اندازه گیری غلظت کلسیم سرم در اوایل درمان هرهفته یکبار به منظور تنظیم دوز دارو و سپس فواصل منظم در طول درمان، ضروری است.

توصیه های دارویی:

  1. خطر بروز مسمومیت با مصرف طولانی مدت مقایر زیاد این ویتامین، وجود دارد.
  2. از مصرف همزمان داروهای ضداسید حاوی منیزیم با این دارو باید خودداری شود.
  3. در صورت مصرف این دارو به عنوان افزاینده کلسیم خون، به منظور بررسی پیشرفت درمان، مراجعه منظم به پزشک ضروری است.
  4. از آنجائیکه کمبود ویتامین D به تنهایی شایع نیست، معمولاً ترکیبی از چند ویتامین تجویز می شود.
  5. این دارو نباید بیش از مقدار مجاز توصیه شده در روز مصرف شود.

اشکال دارروئی:

کپسول نرم زاویترول 0.25 میکروگرم
آمپول کلسی تریول پی اچ&تی 1میکروگرم/میلی لیتر 1میلی لیتر
کپسول نرم روکالترول(روکاترول) O.25 میکروگرم
سافت ژل کلسیتریول تهران دارو 0.25 میکروگرم
آمپول کلسی تریول عرفاطب 1 میکروگرم/میلی لیتر
سافت ژل کلسی تریول دانا 0.25 میکروگرم

ZAVITROL O.25MCG CAPSULE -SOFT GEL
CALCITRIOL PH & T Injection 1 mcg/ml,1 ml
Rocaltrol O.25MCG SOFT GEL
CALCITRIOL TEHRANDAROU 0.25 UG Softgel
CALCITRIOL ORPHATEB 1MCG/ML Amp
CALCITRIOL Dana 0.25MCG Softgel