کلسی تونین  Calcitonins، آپو-کلسی تونین  APO-CALCITONIN، کلسی هگزال CALCIHEXAL، میاکلسیک MIACALCIC، نایلکس NYLEX، فورتیکال FORTICAL، میانین MIANIN، نازوکلسین ، NASOCALCIN، ایپاکلسین IPACALCIN

نام علمی دارو (ژنریک): Calcitonins
گروه دارویی: Bone Modulating Drugs 
داروهای استخوان ساز

مصرف در بارداری:
موارد مصرف
کلسی تونین در درمان بیماری پاژت و نیزبه عنوان داروی کمکی در افزایش کلسیم خون، پیشگیری و درمان کمکی پوکی استخوان در دوران یائسگی و نیز پوکی استخوان ثانویه ناشی از اختلالات هورمونی، هیپرفسفاتازی و برای درمان کمکی هیپرکلسمی حاد مصرف می شود.

مکانیسم اثر:
در بیماری پاژت کلسیتونین با ممانعت اولیه از تحلیل رفتن استخوان سرعت تجزیه و ساخت استخوانی را حتی الامکان کم نموده و سبب کاهش میزان آلکالین فسفاتاز و ترشح هیدروکسی پرولین در ادرار می شود. در افزایش کلسیم خون و استئوپروز، کلسی تونین با مهار مستقیم تحلیل استخوانی غلظت کلسیم سرم را کاهش می دهد. در ضمن ممکن است تعداد و فعالیت استئوسیت ها کاهش یابد. کلسی تونین همچنین با اثر مستقیم بر کلیه و با واسطه cAMP بازجذب توبولی کلسیم، فسفات و سدیم را مهار نموده و موجب افزایش دفع این عناصر می گردد.

فارماکوکینتیک:
دارو به سرعت و عمدتاً در کلیه ها متابولیزه می شود. به دنبال یک نوبت مصرف خوراکی، نیمه عمر کلسی تونین انسانی حدود 60 دقیقه می باشد. دفع دارو کلیوی است.

موارد منع مصرف:
این دارو در صورت سابقه حساسیت به پروتئین ها و کلسی تونین، و نیز در بیماران با سابقه آلرژی حتی با آزمون پوستی منفی واکنش به کلسی تونین، نباید مصرف شود.

هشدارها:
1. در استفاده مداوم از کلسی تونین با منشاء ماهی، ممکن است آنتی بادی خنثی کننده دارو در بدن ایجاد شود. 
2. در صورت وجود آلرژی به پروتئین ها، آزمون پوستی باید انجام شود.

عوارض جانبی:
از عوارض جانبی مهم دارو، سکته قلبی، آنافیلاکسی، استفراغ، گرگرفتگی، سوزش و خارش دستها و پاها ، بی اشتهایی، احساس طعم ناخوشایند، واکنش های التهابی در محل تزریق و واکنشهای آلرژیک خصوصاً دانه های جلدی و کهیر می باشد.

تداخل دارویی:
در درمان افزایش کلسیم خون، تجویز همزمان فرآورده های حاوی کلسیم و ویتامین D با اثر کلسی تونین مقابله می کنند.

نکات قابل توصیه:
1. تاریخچه آلرژی به کلسی تونین و پروتئین های دیگر باید مورد توجه قرار گیرد. 
2. در مواردی که بیمار خود دارو را مصرف می کند، تزریق زیرجلدی مناسب تر است. 
3. در بیماران مبتلا به افزایش کلسیم خون ممکن است نیاز به محدودیت مصرف کلسیم و ویتامین D باشد.

مقدار مصرف:
در درمان افزایش کلسیم خون ابتداunits/kg 4 در روز از طریق تزریق زیرجلدی یا داخل عضلانی تجویزمی شود که مطابق با پاسخ بالینی و بیوشیمیایی تنظیم می گردد. در بیماری پاژت استخوان100-50 واحد، سه بار در هفته تا 160 واحد در روز در یک مقدار یا مقادیر منقسم از طریق تجویز زیرجلدی یا داخل عضلانی و در بیماران با درد استخوان یا سندرم nerve compression، مقدار 160-80 واحد در روز برای 6-3 ماه لازم می باشد.

اشکال دارویی:
Injection: 50 IU/ml 
Injection: 100IU/ml 
Nasal Spray: 100 IU/dose 
Nasal Spray: 200IU/dose

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
اسپری بینی آپو-کلسی تونین 200واحد/دوز
APOTEX [ کانادا ]
  ندای محیا
آمپول کلسی هگزال 50واحد/میلی لیتر
HEXAL [ آلمان ] 
SALUTAS PHARMA [ آلمان ]
  بهستان دارو
اسپری بینی 200واحد/دوز
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
آمپول میاکلسیک 50واحد/میلی لیتر
NOVARTIS [ سوئیس ]
  شفایاب گستر
اسپری بینی نایلکس 100واحد/دوز 4میلی لیتر
PROEL EPAM [ یونان ]
  آروین آرمان گستر
آمپول نایلکس 100واحد/میلی لیتر
PROEL EPAM [ یونان ]
  آروین آرمان گستر
اسپری بینی فورتیکال 200واحد/دوز
UNIGENE [ امریکا ]
  داروسازی بهستان تولید
آمپول میانین 50 واحد/میلی لیتر
داروسازی ابوریحان [ ایران ]
 
آمپول کلسی تونین اکسیر 100واحد/میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
آمپول کلسی تونین اکسیر 50 واحد/میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]
 
اسپری بینی نازوکلسین 200
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
 
اسپری بینی نازوکلسین 100
داروسازی سینا دارو [ ایران ]
 
آمپول ایپاکلسین 50 واحد/میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]
 
تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-CALCITONIN Spray 200 IU/dose,Nasal
APOTEX [ CANADA ]
  ندای محیا
CALCIHEXAL Injection 50 IU/ml
HEXAL [ GERMANY ] 
SALUTAS PHARMA [ GERMANY ]
  بهستان دارو
MIACALCIC Spray 200 IU/dose,Nasal
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
MIACALCIC Injection 50 IU/ml
NOVARTIS [ SWITZERLAD ]
  شفایاب گستر
NYLEX Spray 100 IU/dose,Nasal(4 ml)
PROEL EPAM [ GREECE ]
  آروین آرمان گستر
NYLEX Injection 100 IU/ml
PROEL EPAM [ GREECE ]
  آروین آرمان گستر
FORTICAL Spray 200 IU/dose,Nasal
UNIGENE [ USA ]
  داروسازی بهستان تولید
MIANIN 50 IU/ML AMP
داروسازی ابوریحان [ IRAN ]
 
CALCITONIN EXIR 100 IU/ML AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
CALCITONIN EXIR 50 IU/ML AMP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]
 
NASOCALCIN 200 NASAL SPRAY
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
 
NASOCALCIN 100 NASAL SPRAY
داروسازی سینا دارو [ IRAN ]
 
IPACALCIN 50IU/1ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]