اطلاعات داروی کلوتریمازول بتامتازونCLOTRIMAZOLE BETAMETHASONE (کلوتریزون CLOTRISON)

مشخصات و اطلاعات داروها - دارویاب

نام علمی دارو : CLOTRIMAZOLE+BETAMETHASONE

گروه دارویی: Antifungals 

داروهای ضد قارچ

    

مصرف در بارداری:

اطلاعات دارویی:

اشکال دارویی:

مشخصات و اطلاعات داروها - دارویاب

تولیدات  این دارو (نام های فارسی):

نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده

لوسیون کلوتریزون 30 میلی لیتر داروسازی ایران ناژو

لوسیون کلوتریمازول/بتامتازون-بهوزان داروسازی بهوزان

تولیدات  این دارو (نام های انگلیسی):

نام تجاری دارو شرکت تولیدکننده توضیحات تولید کننده

CLOTRISON 30ML LOTION داروسازی ایران ناژو

CLOTRIMAZOLE/BETAMETHASONE-BEHVAZAN 30ML LOTION داروسازی بهوزان