کپسول کلیران CLIRAN
محلول کلیندت CLINDET
آمپول دالادیک DALADIC
ژل آکنومیس ACNOMISS
آمپول دالاسین DALACIN
کپسول دالاسین DALACIN
کپسول داتیسین DATICIN
آمپول داتی سین DATICIN
کپسول کلیمایسین KLIMICIN
کرم واژینال دالاواگ DALAVAG
ژل کلیندامایسین CLINDAMYCIN
شیاف واژینال دالاسین DALACIN
محلول کلیندافارم CLINDAPHARM
کپسول کلیندافارم CLINDAPHARM
آمپول کلیندامایسین CLINDAMYCIN
محلول کلیندامایسین CLINDAMYCIN
کرم واژینال کلیندامایسین CLINDAMYCIN
محلول موضعی کلیندامایسین CLINDAMYCIN
کپسول آپو-کلیندامایسین APO-CLINDAMYCIN
آمپول کلیندامایسین تی سی CLINDAMYCIN TC
محلول کلیندامایسین دی پی CLINDAMYCIN DP

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Clindamycin
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
APOTEX دارو پخش - کارخانه داروسازی پارس دارو داروسازی سپیداج
LEK داروسازی البرز دارو داروسازی پاک دارو داروسازی سها
PFIZER داروسازی ایران دارو داروسازی تهران شیمی داروسازی فارماشیمی
PHARMACIA & UPJOHN داروسازی ایران ناژو داروسازی حکیم داروسازی کاسپین تامین
RANBAXY داروسازی بهوزان داروسازی زهراوی داروسازی کیش مدیفارم

موارد مصرف:

کلیندامایسین به دلیل عوارض جانبی جدی دلیل عوارض جانبی جدی آن موارد مصرف محدودی دارد. این دارو در درمان عفونت های استافیلوکوکی استخوان، مفاصل و پریتونیت مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

کلیندامایسین یک آنتی بیوتیک باکتریواستاتیک است و مانع بیوسنتز پروتئین توسط باکتری می شود.


فارماکوکینتیک:

این دارو به خوبی و به سرعت از دستگاه گوارش جذب می شود و غذا بر روی جذب آن بی تاثیر است. کلیندامایسین پس از جذب به طور گسترده در بافت ها و مایعات بدن، به ویژه استخوان ها صفرا و ادرارمنتشر می شود. غلظت سرمی دارو تقریباً 1 ساعت بعد از تزریق عضلانی به اوج خود می رسد . نیمه عمر دارو 2-3 ساعت است که در صورت عیب کار کلیه یا کبد ممکن است افزایش یابد. دفع دارو عمدتاً کلیوی است و بخشی از دارو از طریق مدفوع دفع می شود.


موارد منع مصرف:

در صورت ابتلای بیمار به اسهال از این دارو نباید مصرف شود.


هشدارها:

  1. در صورت بروز اسهال یا علایم کولیت باید مصرف این دارو را بلافاصله قطع کرد. همچنین در صورت ابتلای بیمار به نارسایی کبدی یا کلیوی با احتیاط فراوان مصرف شود.
  2. پیگیری کار کبد و کلیه در طول درمان دراز مدت با این دارو و نیز در طول درمان کودکان ضروری است .


عوارض جانبی:

اسهال ( که در صورت بروز آن باید مصرف دارو را قطع کرد ) ، احساس ناراحتی در شکم، تهوع، استفراغ، کولیت ناشی از آنتی بیوتیک، بثورات جلدی، یرقان و تغییر در پاسخ آزمون های کبدی، کاهش نوتروفیل های خونی، ائوزینوفیلی، آگرانولوسیتوز و کاهش پلاکت های خون بعد از مصرف کلیندامایسین گزارش شده اند.


تداخل دارویی:

کلیندامایسین اثر داروهای شل کننده عضلانی غیر دپولاریزان را افزایش می دهد. این دارو نسبت به اثرات داروهای نئوستیگمین و پیریدوستگمین اثر آنتاگونیستی دارد. مصرف همزمان این دارو با اریترومایسین و کلرامفنیکل توصیه نمی شود.


نکات قابل توصیه:

کپسول دارو باید همراه با غذا یا یک لیوان بلعیده شود تا موجب تحریک مری نشود.


مقدار مصرف:

  • خوراکی :
  • بزرگسالان : مقدار مصرف کلیندامایسین از راه خوراکی 150-300 میلی گرم هر 6 ساعت و در عفونت های شدید تا 450 میلی گرم هر 6 ساعت می باشد.
  • کودکان : مقدار مصرف کلیندامایسین از راه خوراکی در کودکان 3-6 mg/kg هر 6 ساعت می باشد.
  • تزریقی :
  • بزرگسالان : کلیندامایسین از راه تزریق عضلانی یا انفوزیون وریدی به مقدار 0/6-2/7/g/day در 2-4 مقدار منقسم مصرف می شود که این مقدار در عفونت های مخاطره آمیز تا g/day4/8 نیز افزایش می یابد. مقادیر مصرف در یک نوبت بیش از 600 میلی گرم باید فقط از راه انفوزیون وریدی تزریق شوند که در این صورت نیز مقدار مصرف نباید از 2/1 گرم تجاوز کند.
  • کودکان : این دارو از راه تزریق عضلانی یا وریدی در کودکان با سن بیش از یک ماه 15-40 mg/kg/day در 3-4 مقدار منقسم مصرف می باشد که این مقدار در عفونت های شدید تا 300mg/day ( بدون در نظر گرفتن وزن بیمار ) ممکن است افزایش یابد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

Capsule : 150 mg ( as HCL )
Suspension :75 mg/5 ml ( as palmitate )
Injection : 150 mg/ml ( as phosphate )


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
کپسول آپو-کلیندامایسین 150 میلی گرم
APOTEX [ کانادا ]
ندای محیا
کپسول کلیمایسین 150 میلی گرم
LEK [ اسلوونی ]
بهبد دارو
کپسول دالاسین 150 میلی گرم
PFIZER [ فرانسه ]
بهستان دارو
آمپول دالاسین 150 میلی گرم/میلی لیتر 2میلی لیتر
PFIZER [ فرانسه ]
بهستان دارو
شیاف واژینال دالاسین اوالز 100 میلی گرم
PHARMACIA & UPJOHN [ امریکا ]
بهستان دارو
کپسول کلیران 300 میلی گرم
RANBAXY [ هند ]
زیست دارو درمان پارس
محلول کلیندامایسین دی پی 1% 60 میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

آمپول کلیندامایسین دی پی 300 میلی گرم/2میلی لیتر
دارو پخش - کارخانه [ ایران ]

آمپول کلیندامایسین البرزدارو 300میلی گرم/2میلی لیتر
داروسازی البرز دارو [ ایران ]

ژل کلیندامایسین ایران دارو 1% 15گرم
داروسازی ایران دارو [ ایران ]

ژل کلیندامایسین-ناژو 1% 15 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]

کرم واژینال کلیندامایسین-ناژو 2% 40 گرم
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]

محلول کلیندامایسین-ناژو 1% 60 میلی لیتر
داروسازی ایران ناژو [ ایران ]

کرم واژینال کلیندامایسین-بهوزان 2%
داروسازی بهوزان [ ایران ]

محلول موضعی کلیندامایسین-بهوزان 1% 60 میلی لیتر
داروسازی بهوزان [ ایران ]

ژل کلیندامایسین-بهوزان 1% 15گرم
داروسازی بهوزان [ ایران ]

کرم واژینال دالاواگ 2% 40 گرم
داروسازی پارس دارو [ ایران ]

محلول موضعی کلیندامایسین-پاک دارو 60 میلی لیتر
داروسازی پاک دارو [ ایران ]

آمپول کلیندامایسین تی سی 300 میلی گرم/2میلی لیتر
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

آمپول دانی سین 300 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

کپسول داتیسین 300 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

ژل کلیندامایسین-حکیم 1% 15 گرم
داروسازی حکیم [ ایران ]

آمپول کلیندامایسین زهراوی 300 میلی گرم/2میلی لیتر
داروسازی زهراوی [ ایران ]

محلول موضعی کلیندامایسین-سپیداج 1% 60 میلی لیتر
داروسازی سپیداج [ ایران ]

کپسول کلیندامایسین-سها چهارباغ 300 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]

کپسول کلیندامایسین-سها چهارباغ 150 میلی گرم
داروسازی سها [ ایران ]

کرم واژینال کلیندامایسین فارما 2%
داروسازی فارماشیمی [ ایران ]

آمپول دالادیک 600میلی گرم/4میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

آمپول دالادیک 300میلی گرم/2میلی لیتر
داروسازی کاسپین تامین [ ایران ]

ژل آکنومیس 0.025/1.2%
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

محلول کلیندت 1% 60 میلی لیتر
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

کرم واژینال کلیندامایسین-مدیفارم 2% 40 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

ژل کلیندامایسین-مدیفارم 1% 15 گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

کپسول کلیندافارم 300 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

کپسول کلیندافارم 150 میلی گرم
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

محلول کلیندافارم 1% 60 میلی لیتر
داروسازی کیش مدیفارم [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
APO-CLINDAMYCIN Capsule 150 mg
APOTEX [ CANADA ]
ندای محیا
KLIMICIN Capsule 150 mg
LEK [ SLOVENIA ]
بهبد دارو
DALACIN Capsule 150 mg
PFIZER [ FRANCE ]
بهستان دارو
DALACIN Injection 150 mg/ml ,2ml
PFIZER [ FRANCE ]
بهستان دارو
DALACIN VAGINAL OVULES Suppository 100 mg,Vaginal
PHARMACIA & UPJOHN [ USA ]
بهستان دارو
CLIRAN Capsule 300 mg
RANBAXY [ INDIA ]
زیست دارو درمان پارس
CLINDAMYCIN DP 1% 60ML SOL
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

CLINDAMYCIN DP 300MG/2ML AMP
دارو پخش - کارخانه [ IRAN ]

CLINDAMYCIN ALBORZDAROU 300MG/2ML AMP
داروسازی البرز دارو [ IRAN ]

CLINDAMYCIN IRAN DAROU 1% 15G GEL
داروسازی ایران دارو [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-NAJO 1% 15G GEL
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-NAJO 2% 40G VAG CREAM
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-NAJO 1% 60ML SOL
داروسازی ایران ناژو [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 2% VAG CREAM
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 1% 60ML TOP SOLUTION
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-BEHVAZAN 1% 15G GEL
داروسازی بهوزان [ IRAN ]

DALAVAG 2% 40G VAG CREAM
داروسازی پارس دارو [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-PAK DAROU 60ML TOP SOLUTION
داروسازی پاک دارو [ IRAN ]

CLINDAMYCIN TC 300MG/2ML AMP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

DATICIN® 300MG/2ML AMP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

DATICIN® 300MG CAP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-HAKIM 1% 15G GEL
داروسازی حکیم [ IRAN ]

CLINDAMYCIN ZAHRAVI 300MG/2ML AMP
داروسازی زهراوی [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-SEPIDAJ 1% 60ML TOP SOL
داروسازی سپیداج [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-SOHA CHARBAGH 300MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-SOHA CHARBAGH 150MG CAP
داروسازی سها [ IRAN ]

CLINDAMYCIN PHARMA 2% 40G VAG CREAM
داروسازی فارماشیمی [ IRAN ]

DALADIC 600MG/4ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]

DALADIC 300MG/2ML AMP
داروسازی کاسپین تامین [ IRAN ]

ACNOMISS 1.2/0.025% GEL
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

CLINDET 60ML 1% SOLUTION
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-MEDIPHARM 2% 40G VAG CREAM
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

CLINDAMYCIN-MEDIPHARM 1% 15G TOP GEL
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

CLINDAPHARM® 300MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

CLINDAPHARM® 150MG CAP
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]

CLINDAPHARM® 1% 60ML SOLUTION
داروسازی کیش مدیفارم [ IRAN ]