قرص کلاوماکس CLAVOMAX
قرص کلاویسیلین CLAVICILLIN
سوسپانسیون کلاوماکس CLAVOMAX
سوسپانسیون کلاویمیکس CLAVIMAX
قرص کو-آموکسی کلاو CO-AMOXICLAV
ساشه کواموکسی کلاو CO-AMOXICLAV
سوسپانسیون کلاویسیلین CLAVICILLIN
سوسپانسیون فارمنتین بی دی FARMENTIN BD
سوسپانسیون فارمنتین ای اس FARMENTIN ES
سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو CO-AMOXICLAV
قرص کو-آموکسی کلاو تی.سی CO-AMOXICLAV T.C
سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو تی.سی CO-AMOXICLAV T.C

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir

نام علمی دارو (ژنریک): Co-Amoxiclav
گروه دارویی: Antibacterials
داروهای ضد باکتری

شرکت های تامین کننده این دارو در کشور:
داروسازی اکسیر داروسازی جابربن حیان داروسازی فارابی داروسازی کوثر
داروسازی تهران شیمی داروسازی دانا داروسازی لقمان


موارد مصرف:

این دارو در درمان عفونت های مجاری ادراری – تناسلی، عفونت گوش میانی، مجاری تنفسی و برونشیت مزمن، سالمونلوز مهاجم، عفونت های شکم، سلولیت، گاز گرفتگی حیوانات و عفونت شدید دندان همراه با سلولیت مصرف می شود.


مکانیسم اثر:

این دارو ترکیبی از آموکسی سیلین و اسید کلاولانیک است. اسید کلاولانیک یک مهار کننده قوی و غیر قابل بر گشت آنزیم بتالاکتاماز باکتریایی است و مانع هیدرولیز حلقه بتالاکتام ( آموکسی سیلین ) می شود.


فارماکوکینتیک:

آموکسی سیلین و اسید کلاولانیک هر دو از راه خوراکی به خوبی جذب می شوند و در برابر اسید معده مقاوم هستند و غذا بر آنها تاثیری ندارد. غلظت سرمی هر دو دارو 2-1 ساعت بعد از مصرف به اوج خود می رسد، نیمه عمر اسید کلاولانیک تقریباً یک ساعت است که در صورت عیب کار کلیه تا 3 ساعت نیز افزایش می یابد. دفع هر دو دارو عمدتاض کلیوی است.


موارد منع مصرف:

در صورت وجود سابقه حساسیت آلرژیک به پنی سیلین ها یا یرقان و اختلال عملکرد کبد ناشی از پنی سیلین یا کوآموکسی کلاو این دارو نباید مصرف شود.


هشدارها:

در بیماران دارای سابقه آلرژی ، بیماران مبتلا به عیب کار کلیه و در بیماران مبتلا به هپاتیت شدید، باید با احتیاط فراوان مصرف شود.


عوارض جانبی:

واکنش های حساسیتی شامل کهیر ، تب، درد مفاصل ، آنژیوادم، شوک آنافیلاکتیک در بیمارانی که دچار حساسیت مفرط می شوند، هپاتیت، یرقان کلستاتیک، اریتم مولتی فرم، نکرولیز سمی پوست، درماتیت پوسته ای و به ندرت سرگیجه، سردرد، تشنج با مصرف این دارو گزارش شده است.


تداخل دارویی:

مصرف همزمان دارو های جلوگیری کننده از بارداری حاوی استروژن، با این دارو ممکن است اثر این داروها را کاهش دهد و منجر به بارداری ناخواسته شود.


نکات قابل توصیه:
مقدار مصرف:

  • بزرگسالان : مقدار مصرف این دارو از راه خوراکی بر اساس آموکسی سیلین، 250 میلی گرم هر 8 ساعت می باشد که این مقدار در عفونت های شدید دو برابر می شود.
  • کودکان : مقدار مصرف این دارو در کودکان بر اساس سوسپانسیون 156 حاوی 125 میلی گرم آموکسی سیلین تری هیدرات و 25/31 میلی گرم اسید کلاولانیک ( به صورت ملح پتاسیم ) در هر 5 میلی لیتر سوسپانسیون برای کودکان 8-3 ماه 25/1 میلی لیتر هر 8 ساعت،در کودکان9 ماه تا دو سال 5/2 میلی لیتر هر 8 ساعت و در کودکان 6-3 سال 5 میلی لیتر هر 8 ساعت می باشد که این مقادیر در عفونت های شدید تا 10 میلی لیتر افزایش می یابد. مقدار مصرف این دارو در کودکان 12-6 سال بر اساس سوسپانسیون 312 حاوی 250 میلی گرم آموکسی سیلین و 5/62 اسید کلاولانیک ( به صورت ملح پتاسیم ) در هر 5 میلی لیتر سوسپانسیون 5/2 میلی لیتر هر 8 ساعت می باشد که در عفونت های شدید تا 5 میلی لیتر افزایش می یابد.

مرکز و پایگاه اطلاعات و مشخصات داروها، دارویاب، اطلاعات دارویی- www.daruyab.blog.ir
اشکال دارویی:

For Suspension ( 156 ) : ( Amoxicillin 125 mg + Clavulanic Acid 31.25mg /5ml or Per Sachet )
For Suspension ( 228 ) : ( Amoxicillin 200mg + Clavulanic Acid 28.25mg /5ml )
For Suspension ( 312 ) : ( Amoxicillin 250mg + Clavulanic Acid 62.5mg/5ml or per Sachet )
Tablet ( 375 ) : ( Amoxicillin 250mg + Clavulanic Acid 125mg )
For Suspension ( 457 ) : ( Amoxicillin 400mg + Clavulanic Acid 57mg/5ml )
Tablet ( 625 ) : ( Amoxicillin 500 mg + Clavulanic Acid 125 mg )


تولیدات این دارو (نام های فارسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
قرص کلاوماکس 625
داروسازی اکسیر [ ایران ]

سوسپانسیون کلاوماکس 312 میلی گرم/5 میلی لیتر
داروسازی اکسیر [ ایران ]

سوسپانسیون کلاویمیکس 200/28.5 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو تی.سی 312
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

سوسپانسیون کلاویمیکس 400/57 میلی گرم
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص کو-آموکسی کلاو تی.سی 375
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

قرص کو-آموکسی کلاو تی.سی 625
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو تی.سی 156
داروسازی تهران شیمی [ ایران ]

سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 156میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 228میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 457میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو جابر 312میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی جابربن حیان [ ایران ]

سوسپانسیون کلاموکس 312
داروسازی دانا [ ایران ]

قرص خط دار کلاموکس 625 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

قرص کلاموکس 125/500 میلی گرم
داروسازی دانا [ ایران ]

سوسپانسیون فارمنتین بی دی 228
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو فارابی 156
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون فارمنتین بی دی 457
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص کو-آموکسی کلاو 625 فارابی
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون فارمنتین ای اس 643 فارابی
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو فارابی 312
داروسازی فارابی [ ایران ]

قرص کو-آموکسی کلاو 375 فارابی
داروسازی فارابی [ ایران ]

سوسپانسیون کو-آموکسی کلاو لقمان 312
داروسازی لقمان [ ایران ]

قرص کو-اموکسی کلاو لقمان 375 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

قرص کو-آموکسیکلاو لقمان 625 میلی گرم
داروسازی لقمان [ ایران ]

سوسپانسیون کو-اموکسی کلاو لقمان 156
داروسازی لقمان [ ایران ]

ساشه کوثر-کواموکسی کلاو 156
داروسازی کوثر [ ایران ]

سوسپانسیون کوثر-کوآموکسی کلاو 156 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

قرص خط دار کوثر-کو آموکسی کلاو 625 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

قرص کلاویسیلین 625 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

سوسپانسیون کلاویسیلین 475 میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی کوثر [ ایران ]

ساشه کوثر-کوآموکسی کلاو 312 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

قرص خط دار کوثر-کو آموکسی کلاو 375 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

سوسپانسیون کوثر-کو آموکسی کلاو 312 میلی گرم
داروسازی کوثر [ ایران ]

سوسپانسیون کلاویسیلین 228میلی گرم/5میلی لیتر
داروسازی کوثر [ ایران ]

تولیدات این دارو (نام های انگلیسی):
نام تجاری دارو تولیدکننده [کشور] توضیحات وارد کننده
CLAVOMAX 625 (500/125) TAB
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

CLAVOMAX 312 POWDER FOR SUSP
داروسازی اکسیر [ IRAN ]

CLAVIMAX 200/28.5MG SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV T.C 312 (250/62.5) POW SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CLAVIMAX 400/57MG SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV T.C 375 (250/125) TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV T.C 625 (500/125) TAB
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV T.C 156 (125/31.25) POW SUSP
داروسازی تهران شیمی [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV JABER 156MG/5ML POW SUSP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV JABER 228MG/5ML POW SUSP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV JABER 457MG/5ML POW SUSP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV JABER 312MG/5ML POW SUSP
داروسازی جابربن حیان [ IRAN ]

CLAMOX 312 SUSP
داروسازی دانا [ IRAN ]

Clamox 625 MG F.C TAB
داروسازی دانا [ IRAN ]

CLAMOX 500/125MG TAB
داروسازی دانا [ IRAN ]

FARMENTIN BD 228 POWDER FOR SUSPENSION
داروسازی فارابی [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV FARABI 156 POWDER FOR SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

FARMENTIN BD 457 POWDER FOR SUSPENSION
داروسازی فارابی [ IRAN ]

Co-Amoxiclav 625 ORAL TABLET FARABI
داروسازی فارابی [ IRAN ]

Farmentin ES 643 FARABI ORAL POWDER, FOR SUSPENSION
داروسازی فارابی [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV FARABI 312 POWDER FOR SUSP
داروسازی فارابی [ IRAN ]

Co-Amoxiclav 375 ORAL TABLET FARABI
داروسازی فارابی [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV LOGHMAN 312 SUSP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV LOGHMAN 375MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV LOGHMAN 625MG TAB
داروسازی لقمان [ IRAN ]

CO-AMOXICLAV LOGHMAN 156 SUSP
داروسازی لقمان [ IRAN ]

COSAR-CO AMOXICLAV 156MG SACHET
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-CO AMOXICLAV 156MG POW SUSP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-CO AMOXICLAV 625MG FC TAB
داروسازی کوثر [ IRAN ]

CLAVICILLIN 625(500/125)MG DISPERSIBLE TAB
داروسازی کوثر [ IRAN ]

CLAVICILLIN 400/57MG/5ML 100ML POWD SUSP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-CO AMOXICLAV 312MG SACHET
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-CO AMOXICLAV 375MG FC TAB
داروسازی کوثر [ IRAN ]

COSAR-CO AMOXICLAV 312MG POW SUSP
داروسازی کوثر [ IRAN ]

CLAVICILLIN 200/28.5MG/5ML 100ML POWD SUSP
داروسازی کوثر [ IRAN ]